‘Libero’ wordt adviesraadpleging

De ‘Libero’ – de vrije raadpleging op campus Kortenberg – is voortaan een adviesraadpleging op afspraak. Aansluitend opent een nieuwe dagelijkse crisisraadpleging op campus Gasthuisberg.

“Op de adviesraadpleging kan een patiënt tussen 18 en 65 jaar terecht voor een eenmalig advies bij een psychiatrisch probleem of een vermoeden daarvan”, legt psychiater en supervisor dr. Kaat Hebbrecht uit. “Je kan ernaar verwijzen bij een complexe casuïstiek met vragen over een psychiatrische of psychotherapeutische zorgnood, een diagnostische oppuntstelling of medicamenteus advies. Een andere indicatie om te verwijzen is bij onduidelijkheid of het meest geschikte zorgtraject residentieel of ambulant is, of dat nu binnen of buiten het UPC KU Leuven is.

En vergeet niet, als huisarts kan je ons ook rechtstreeks om advies vragen, bijvoorbeeld over een diagnose of om een behandeling bij te sturen. We voorzien wekelijkse momenten voor telefonische intervisie.”

Nieuwe crisisraadpleging

De adviesraadpleging op campus Kortenberg is niet bedoeld voor patiënten in een acute crisis. “Die kunnen zich aanmelden op de spoedgevallendienst van UZ Leuven, of de nieuwe crisisraadpleging op campus Gasthuisberg”, vult dr. Hebbrecht aan. “De afgelopen jaren zagen we een toename van het aantal oneigenlijke aanmeldingen op de vrije raadpleging op campus Kortenberg, vaak op eigen initiatief van de patiënt. Idem op de spoedgevallendienst van UZ Leuven. Met het omvormen van de vrije raadpleging naar een adviesraadpleging op afspraak en tegelijk de komst van een snel in te boeken crisisraadpleging stellen we ons aanbod beter af op de zorgvraag."