Marie Curie Award voor Leuvens alzheimeronderzoek

22 oktober 2019

De European Association for Nuclear Medicine heeft dr. Heleen Vanhaute en dr. Jenny Ceccarini beloond met de prestigieuze Marie Curie Award voor beste wetenschappelijke bijdrage van het jaar. 


Het duo won de prijs met zijn multitracer PET/MR-onderzoek naar de ziekte van Alzheimer, onder leiding van promotoren prof. dr. Koen Van Laere, diensthoofd nucleaire geneeskunde UZ Leuven en prof. dr. Mathieu Vandenbulcke, diensthoofd ouderenpsychiatrie UPC KU Leuven. 

De Marie Curie Award werd uitgereikt tijdens het jaarcongres van de European Association for Nuclear Medicine in Barcelona, waaraan 6.500 wetenschappers deelnamen. Het onderzoek van Vanhaute en Ceccarini werd uit 1.800 wetenschappelijke inzendingen verkozen. 

Tau en communicatie hersencellen

Het onderzoek toont een rechtstreeks verband tussen de hoeveelheid neerslag van tau-eiwit en de mate van verlies aan communicatie tussen hersencellen (synaptische densiteit) –in het bijzonder in het geheugencentrum, de hippocampus– bij patiënten in een voorstadium van de ziekte van Alzheimer.

Dit werd gemeten met twee nieuwe speurstoffen, [11C]-UCBJ (synapsen) en [18F]-MK6240 (tau eiwit) en PET-MR, in vergelijking met cognitief intacte vrijwilligers.

Het gaat om een pilootonderzoek dat kadert in een groter project dat het spreidingpatroon van tau in de hersenen volgt samen met de synaptische densiteit, in relatie tot structurele veranderingen en veranderde connectiviteit tussen hersengebieden. Dat levert een gedetailleerd inzicht op in het tijdsverloop van de moleculaire en functionele veranderingen in de hersenen. Daarnaast kan hierdoor de prognose van het voorstadium van alzheimer beter ingeschat worden. Ook kan het effect van nieuwe therapieën, die ofwel tau-neerslag uitschakelen ofwel synaptische dichtheid intact dienen te houden, sneller en beter geëvalueerd worden.

Financiering

Het onderzoeksproject wordt gefinancierd door een KU Leuven C2-beurs, de Stichting Alzheimeronderzoek en Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen.

Changes in synaptic density in relation to tau deposition in prodromal Alzheimer’s disease: a dual protocol PET-MR study. H. Vanhaute, J. Ceccarini, L. Michiels, S. Sunaert, M. Koole, R. Lemmens, L. Emsell, M. Vandenbulcke, K. Van Laere. Annual Congress of the European Association for Nuclear Medicine, Barcelona, 12-16 Oct, 2019.

 

Labels: