Nieuwe financiering ontneemt kinderen in psychiatrie helft van hun therapeuten

02-07-2017
AAN DE PERS

De federale overheid heeft beslist de helft van de omkadering te schrappen in kinderpsychiatrische dagafdelingen.

Het gaat om de groeiende groep van kinderen en jongeren met allerlei ernstige psychische
en psychiatrische aandoeningen die soms ook tot problematisch gedrag leiden. Al jaren
wordt aangeklaagd dat die kinderen en jongeren geen behandeling krijgen of veel te laat:
pas nadat ze maandenlang op wachtlijsten gestaan hebben.

Die kinderen en jongeren krijgen intense therapie in het daghospitaal, tot wel 7 uur per dag.
’s Avonds en ’s nachts verblijven ze in hun gezin, wat therapeutisch veel beter is dan een
nachtverblijf in het ziekenhuis dat therapeutisch weinig toegevoegde waarde heeft.

Dat staat echter allemaal op de helling. De federale minister schrapt de helft van de
financiering voor de therapeutische omkadering in de dagkliniek. Ziekenhuizen zullen de
therapie dan zeker tot de helft moeten herleiden. In het beste geval vertraagt dat de kansen
op herstel en re-integratie. Het herstelproces duurt dan dubbel zo lang; dat heeft ook tot
gevolg dat maar de helft van het aantal kinderen kan behandeld worden; de wachtlijsten
zullen opnieuw groeien.

De ingreep in het bestaande aanbod gebeurt op hetzelfde ogenblik als de Vlaamse overheid
zijn goedkeuring gaf aan een aantal Vlaamse ziekenhuizen om bestaande acute
ziekenhuisbedden om te zetten naar 141 nieuwe kinderpsychiatrische dagplaatsen waaraan
al jaren zo’n grote nood is, en de federale overheid deze beweging mogelijk maakte door het
moratorium op bedconversies naar kinderpsychiatrie op te heffen. De opstart van deze
dagplaatsen is door de herziening van de financiering nu niet meer mogelijk. 

De federale overheid bespaart op deze manier 8 miljoen euro in een sector die nu al te
weinig geld en omkadering heeft. Ter vergelijking: het budget sociale zekerheid bedraagt in
2017 95.6 miljard euro, waarvan 28,5 miljard voor geneeskundige verzorging1.

De ouders en de jongeren zijn ontzet. Zij zien hun laatste hulp onderuitgaan door deze
beslissing. Ze hopen dat de minister hun kinderen hun genezing alsnog gunt.

De sector begrijpt deze maatregel niet, omdat minister De Block samen met haar Vlaamse
collega Vandeurzen actief werkt aan een actualisering en versterking van de geestelijke
gezondheidssector, waar de noden volgens alle indicatoren de komende jaren enorm zullen
toenemen. Er wordt gehoopt dat het om een ambtelijke vergissing gaat; een politieke bocht
zou werkelijk onbegrijpelijk zijn. Er wordt dan ook aangedrongen op snel overleg, en
opschorting van deze maatregel.

Namens UPC KU Leuven, KPC Genk en ZNA Antwerpen


(1)

kinderpyschiatrie-_kawa_1082_-_kopie_3x4.jpg

CONTACT VOOR DE PERS

prof. dr. Marina Danckaerts 
diensthoofd kinder- en jeugdpsychiatrie
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven

016 34 38 21 

marina.danckaerts [at] upckuleuven.be (subject: Persbericht%20Kinder-%20en%20jeugdpsychiatrie%20zet%20sterk%20in%20op%20veiligheidsbevorderende%20cultuur)