Onderzoek naar zin en onzin van teletherapie

JAARVERSLAG 2019

Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven onderzoekt zin en onzin van teletherapie

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven start een longitudinaal onderzoek naar de toepasselijkheid en de effectiviteit van telepsychiatrie en -psychologie. De coronacrisis noopte artsen en patiënten tot het veralgemeend en versneld in gebruik nemen van technologische hulpmiddelen om therapieën en consultaties te kunnen verderzetten. Maar is dergelijk alternatief voor alle patiënten en zorgpersoneel altijd even wenselijk en haalbaar?

Door de strikte maatregelen die de overheid oplegde tegen de verspreiding van het coronavirus konden ambulante patiënten niet meer fysiek aanwezig zijn voor hun therapie.

Om de continuïteit van ambulante consultaties en therapieën te garanderen zette het UPC KU Leuven maximaal in op het gebruik van communicatietechnologie zoals telefoon, Skype en Zoom om therapie vanop afstand aan te bieden. Veel hulpverleners en patiënten zijn echter nog niet bekend met het toepassen van telepsychiatrie en telepsychologie.

Gemengde therapievorm

Om die reden is het belangrijk om de gebruiksvriendelijkheid en kwaliteit van deze relatief nieuwe zorgvorm te evalueren en bij te sturen. Prof. dr. Marc De Hert (UPC KU Leuven) leidt het onderzoeksproject: “Als we telepsychiatrie kunnen uitbouwen tot een kwaliteitsvolle zorgvorm, biedt het mogelijkheden voor de toekomst. Mogelijk is het een goede aanvulling op de traditionele face-to-facetherapieën. Om die reden zetten we een longitudinaal onderzoek op in al onze afdelingen die teletherapie en -consultaties doen met individuele, ambulante patiënten. Zowel personeel als patiënten worden in het onderzoek betrokken.”

Niet enkel de tevredenheid wordt gemeten, ook klinisch psychiatrische outcomes (herval, nieuwe stoornis en (her)opname), medisch-somatische outcomes (herval, corona-infectie, nieuwe somatische stoornis en medisch somatische opname) en mortaliteit (natuurlijk overlijden, suïcide of andere). Daarnaast wordt ook bekeken welke interventie er werd toegepast en wat de effectiviteit ervan was.

Dr. Wim Tambeur, gedelegeerd bestuurder UPC KU Leuven: “Dit moet ons toelaten om het nut en de toepasbaarheid van telepsychiatrie te evalueren en waar nodig bij te sturen, af- of uit te bouwen. De overheid heeft tijdens de coronacrisis op vraag van de Staten-Generaal van de Geestelijke Gezondheidszorg de teleconsultaties terugbetaalbaar gemaakt. Dat helpt het gebruik van deze zorgvorm uiteraard vooruit en is een reden te meer om grondig te bekijken hoe we deze middelen efficiënt kunnen inzetten. Als grootste psychiatrisch ziekenhuis van Vlaanderen kunnen we daarin een trend zetten.”

 

Lees het artikel op HLN.be

Lees het jaarverslag 2019