Ouderen kunnen spelenderwijs revalideren

Exergaming motiveert om te bewegen en daagt cognitief uit. Ideaal in de revalidatie van ouderen met een neurocognitieve aandoening.

Je doet Tai Chi-bewegingen na, vangt vallende boeken op, raapt eieren uit nesten, wijst borden met gezond voedsel aan of checkt boodschappenlijstjes bij aangereikte producten. Een work-out op een exergame is leuk en goed inzetbaar in de revalidatie van neurocognitieve patiënten, zo blijkt uit een internationale studie gecoördineerd door de KU Leuven.

Samen met collega’s uit Portugal, Zwitserland, Nederland en Canada ontwikkelden en onderzochten de psychomotorisch therapeuten Nathalie Swinnen en professor Davy Vancampfort en ouderenpsychiater professor Mathieu Vandenbulcke een nieuwe exergame in de revalidatie van ouderen met een ernstige neurocognitieve aandoening.

Draagbare sensoren voor loopanalyse

Het innovatieve exergame maakt gebruik van geavanceerde draagbare sensoren die op een laagdrempelige manier een loopanalyse toelaten, waarmee je de mobiliteit en het valrisico van de patiënt in kaart brengt. Daarmee kan je vervolgens de interventie aanpassen aan de individuele mogelijkheden van je patiënt. De nieuwe tools zijn bovendien goedkoper dan gebruikelijke gesofisticeerde exergame-apparatuur.

Het finale doel is om met de draagbare sensoren en de exergame ouderen met een neurocognitieve aandoening te kunnen helpen via een motiverend revalidatie programma op maat, waarmee je zowel motorisch als cognitief resultaat boekt.

Het internationaal project waarin dit onderzoek kadert heet Vitaal. Het gebeurt met ondersteuning van de Europese Commissie.

Meer info over het project Vitaal