Psychiatrisch dagziekenhuis voor tieners uit regio Diest

Persbericht | 15 december 2020

 

Jongeren uit de regio Diest, die kampen met psychische of psychiatrische moeilijkheden kunnen nu dicht bij huis dagtherapie volgen. Ze hoeven niet langer ver van huis in volledige opname. Op eigen kracht kunnen ze overdag naar het ziekenhuis en ’s avonds naar huis. Ook de combinatie met schoolgaan is beter haalbaar.   

Dat nieuwe aanbod voor de jongeren in Diest heet k-ADO en krijgt een onderkomen in het gerenoveerde historische pand op de site van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael. Het komt geen dag te vroeg. De geestelijke gezondheidszorg kampt met wachtlijsten en een toenemend aantal jongeren met psychische problemen, een problematiek die de coronacrisis nog eens op scherp stelt.

Therapie in de leefwereld van jongeren

Voordeel van een dagaanbod is dat het dichter bij de leefwereld van de jongeren staat. “Ook letterlijk, door het decentraal in te plannen”, zegt Marina Danckaerts, diensthoofd kinder- en jeugdpsychiatrie van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. “Jeugdpsychiatrische dagtherapie laat toe dat de jongeren thuis verblijven en toch intensieve therapie krijgen. Dat kan op dagelijkse basis, maar ook in combinatie met enkele dagen school. Daardoor kan de jongere in veel meer levensdomeinen, zoals thuis, hobby’s en vriendenkring, geïntegreerd blijven en kunnen die ook makkelijker in de doelstellingen van de jongere meegenomen worden. De jongere vervreemdt minder van het gewone leven en brengt dat ook elke dag mee naar de therapeutische werking.”

Kinder- en jeugdpsychiater dr. Caroline Debruyne, Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven, zal de werking van het dagziekenhuis coördineren: “De familie of naasten van de jongeren zijn niet alleen welkom, voor een gunstig  verloop van het therapeutische proces hebben we hen nodig. We verwachten vooral jongeren met internaliserende klachten zoals angst, depressie en eetstoornissen. Ons team zal, meer dan bij volwassenen, sterk ik-ondersteunend werken. Als je opgroeit, ben je op zoek naar wie je bent - je identiteit is nog in volle ontwikkeling. Tegemoetkomen aan basisemoties en -behoeftes past in het grote pedagogische luik van onze begeleiding.”

Lokale inbedding

K-ADO is een samenwerking tussen het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Annendael en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven. Beide organisaties kozen bewust voor de formule van dagbehandeling, een zorgvorm die het midden houdt tussen residentiële en ambulante hulp. Jongeren voor wie een opname te ingrijpend en een ambulante ondersteuning ontoereikend is, zijn gebaat met deze flexibele zorgvorm.

De dagbehandeling van k-ADO zal ook open staan voor jongeren uit de voorzieningen bijzondere jeugdzorg in de regio, zoals Sint-Vincentius en Levensruimte. Ook niet-begeleide minderjarige vluchtelingen kunnen er terecht. Greet Put, directeur geestelijke gezondheidszorg, PZ Sint-Annendael: “Deze samenwerking maakt het mogelijk met lokale partners te werken, zoals met het lokale CLB, CAW, huisartsen. En ook met de jeugdzorg, bijvoorbeeld voor jongeren die in een lokale voorziening verblijven en van daaruit naar de dagtherapie komen, maar in de leefgroep kunnen blijven. Er was een inhoudelijke klik tussen PZ Sint-Annendael en UPC KU Leuven, dat is de reden waarom we aan dit gezamenlijke opzet zijn begonnen. De werking bedden we structureel in onze organisatie in en past in een bredere ontwikkeling van vermaatschappelijking van de zorg.”

Marina Danckaerts: “Op campus Gasthuisberg beschikken we over een dagtherapeutisch centrum voor tieners en adolescenten. We hebben daar een lange wachtlijst voor tien plaatsen. We willen dus dat méér jongeren toegang krijgen tot deze werking en liefst zo dicht mogelijk bij de context waarin ze leven. Vandaar dat we nu in het Hageland samenwerken met Sint-Annendael.”

Krachten bundelen

K-ADO zal fungeren als een antenne van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven dat zijn expertise levert en de werking van k-ADO zal exploiteren. Zorgorganisatorisch past de werking in de structuren van PZ Sint-Annendael. Eerder dit jaar beklonken vzw Sint-Annendael Grauwzusters en Z.org KU Leuven, de administratieve groepen boven het psychiatrisch ziekenhuis en het universitair psychiatrisch centrum, officieel hun samenwerking. K-ADO is van die samenwerking een eerste vrucht.

Na goedkeuring door de Vlaamse regering kon het dagziekenhuis in Diest opgericht worden. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke: “De coronacrisis heeft nog meer duidelijk gemaakt dat we binnen onze zorg veel meer aandacht moeten hebben voor het geestelijk welzijn. De impact van wat we de voorbije maanden meemaakten, zal zich nog ten volle manifesteren. Zeker ook bij jongeren. Ik ben dan ook heel tevreden dat we vanuit Vlaanderen mee onze schouders kunnen zetten onder dit broodnodige initiatief van het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven.”

Meer info over k-ADO