Psychologen ontvangen prijs voor 'Relatie en seksualiteit in de tweede levenshelft'

Psychologen Luc Van de Ven en Lies Van Assche ontvangen de tweejaarlijkse Koos Slob-prijs voor hun artikel ‘Relatie en seksualiteit in de tweede levenshelft’. Deze prijs wordt uitgereikt door het Tijdschrift voor Seksuologie (TVS) voor ‘het beste artikel qua wetenschappelijk niveau, originaliteit en klinische en maatschappelijke relevantie’. De prijs is ingesteld om auteurs te stimuleren om goed geschreven artikelen van hoog wetenschappelijk niveau aan te bieden aan het Tijdschrift voor Seksuologie. De prijs bestaat uit een bedrag van 1500 euro. Het Tijdschrift voor Seksuologie is een onafhankelijke uitgave gelieerd aan de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie (NVVS) en de Vlaamse Vereniging voor Seksuologie (VVS)

In het artikel wijzen de auteurs erop dat seksualiteit bij ouderen lange tijd een taboe was en er nog steeds te weinig aandacht naar dit thema gaat, zeker wanneer het gaat om de groep van ouderen die een chronische ziekte hebben en daardoor hulpbehoevend zijn. Van de Ven en Van Assche overlopen enkele belangrijke bevindingen in verband met de langdurige partnerrelatie. Meer specifiek gaan ze na of ouderen tevreden zijn in de relatie en welke ontwikkelingstaken zich aandienen. Ze bespreken het seksuele functioneren op latere leeftijd en bij ziekte. Daarnaast lichten ze toe wat de impact van dementie is op lichamelijke en psychische intimiteit. Vervolgens staan ze stil bij senioren die, na een scheiding of het overlijden van een partner, alleenstaand zijn geworden. Hun paper vormt een theoretische beschouwing, met verwijzingen naar wetenschappelijke onderzoeken en geïnspireerd door de klinische praktijk. Daarmee willen ze een klinisch relevant overzicht bieden van de uitdagingen die bestaan in de seksuele relaties van ouderen. Dat kan de professionele hulpverlener helpen bij het werken met oudere cliënten.

Lees het artikel in TVS | Relatie en seksualiteit in de tweede levenshelft