Roepen op je kind is óók schadelijk

Te veel roepen op je kind kan grote gevolgen hebben op de lange termijn, zo concludeert een nieuwe studie. Experts zijn het erover eens: “Er is meer aandacht nodig voor deze vorm van kindermishandeling.”

Bij systematisch getier kan de schade groot zijn. “Dat gaat vaak gepaard met lelijke woorden en een gezichtsuitdrukking vol ­afkeer”, zegt kinder- en jeugdpsychiater Marina Danckaerts,UPC KU Leuven, in Het Nieuwsblad. “Voor kinderen komt het dan over als een totale verwerping. Op den duur kunnen ze het gevoel krijgen dat hun ouders hen niet graag zien en tast het hun zelfbeeld aan. Ze gaan ook zelf sneller agressief reageren wanneer ze het even niet meer weten, ze komen in groepjes ­terecht waar makkelijker geëxperimenteerd wordt en ze ­drijven af. Het is een hele cascade die in gang wordt gezet. Maar dat gebeurt uiteraard niet na één keer roepen.”

Lees het artikel | Het Nieuwsblad