Roze wolk op drift

PERSBERICHT
24 september 2019

Als moeder na de bevalling een psychose doormaken is een bijzonder nare ervaring, die een vlotte start voor de baby in het gedrang brengt. Postpartum psychose komt geregeld voor, maar is nog onvoldoende gekend, ook bij zorgverleners. Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven wil, samen met het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid, zorgverleners opleiden opdat ze de symptomen sneller herkennen.

Sommige moeders hebben ooit al een psychose doorgemaakt en weten dat ze kwetsbaar zijn. Bijvoorbeeld als ze lijden aan schizofrenie of kampen met een bipolaire stoornis. Maar evengoed krijgen moeders voor de eerste keer een psychose na een bevalling.

Psychose na de bevalling komt bij ongeveer 1 à 2 op de duizend moeders voor. Bij jonge moeders met een gekende bipolaire stoornis of bij moeders die eerder een postpartum psychose doormaakten wordt het hervalrisico op 25-50% geschat.

Nood aan vangnet

De symptomen ontstaan de eerste dagen tot weken na de bevalling. In de meeste gevallen is dat thuis, gezien de kortere ligduur na een bevalling in Vlaanderen. Dat vraagt om goede handvatten voor zorgverleners die een jong gezin thuis begeleiden. Zij moeten getraind worden om de eerste tekenen te herkennen, zodat ze adequate ondersteuning kunnen geven.

Voor de jonge (of aanstaande) moeders en hun gezin is een eigen vangnet broodnodig. Daarnaast een professionele begeleiding. Die kent meerdere uitdagingen. Zo is er bij moeders met een bipolaire stoornis een hoog risico op herval. En als er medicamenteuze behandeling nodig is moet dat nauwgezet opgevolgd worden, in het belang van moeder en kind, met overleg tussen de verschillende betrokken zorgverleners en de (aanstaande) ouders.

Perinatale zorg is een gespecialiseerde, multidisciplinaire zorg. Bij voorkeur gaan jonge vrouwen die kwetsbaar zijn om een psychose door te maken, samen met hun partner reeds vóór de conceptie op raadpleging, om de zwangerschap en de periode na de bevalling grondig voor te bereiden.
 

Achtergrond

Net als internationaal, werd ook in Vlaanderen de afgelopen jaren aandacht besteed aan perinatale mentale gezondheid.

In oktober 2015 werd de resolutie over de vroege detectie en behandeling van postnatale depressie aangenomen in het Vlaamse parlement. In navolging van de pilootprojecten perinatale mentale gezondheid, die ten gevolge van de resolutie werden uitgeschreven, werd in december 2018 het ‘Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid’ opgericht, waar het UPC KU Leuven deel van uitmaakt.

Enkele belangrijke doelstellingen van het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid:

  1. Het screeningsprotocol implementeren en zorgpaden ontwikkelen in regionale netwerken binnen de verschillende Vlaamse ggz-netwerken
  2. Regionale perinatale zorgactoren en initiatieven in kaart brengen (o.a. eerstelijns- en gespecialiseerde ggz)

Er wordt door alle partners binnen het netwerk geïnvesteerd in het uitwerken van een Vlaams beleid rond perinatale mentale gezondheid.

Congres

Gezien het UPC KU Leuven deel uitmaakt van het Vlaams Expertise Netwerk Perinatale Mentale Gezondheid willen we opnieuw perinatale mentale gezondheid op de kaart zetten met dit 2de congres perinatale psychiatrie.

De dag richt zich op een breed publiek: huisartsen, psychiaters, kinderpsychiaters, gynaecologen, neonatologen, pediaters, artsen verbonden aan Kind en Gezin, vroedvrouwen, psychologen, therapeuten en sociaal werkers. We zijn verheugd dat zowel collega's uit het nationale als internationale veld deze dag mee vorm geven.

 

Op donderdag 26 september 2019 houdt het UPC KU Leuven een nationaal congres in Leuven voor zorgprofessionals, met als centraal thema psychotische kwetsbaarheid in het peripartum.

Lees het volledige programma