Toekomst voor transitiepsychiatrie

JAARVERSLAG 2018

Opgroeiende jongeren met psychische problemen gepast begeleiden voorkomt veel leed in hun verdere leven. Daarvoor moeten zorgverleners uit de jeugd- en de volwassenenpsychiatrie de handen in elkaar slaan. De Koning Boudewijnstichting zet alvast haar schouders onder twee leerstoelen Transitiepsychiatrie. 

‘Bij driekwart van de psychiatrische patiënten situeert de eerste manifestatie van klachten zich in de leeftijd tussen 14 en 25 jaar,’ vertelt psychiater prof. dr. Ruud van Winkel, die de Nederlandstalige leerstoel rond transitiepsychiatrie aan de KU Leuven voorzit. 

Houvast

‘In die periode zijn jongeren psychisch ook het meest kwetsbaar. Velerlei factoren beïnvloeden de ontwikkeling van het jonge brein: hun genen, een verandering van omgeving, een gezinswijziging, de omgang met nieuwe gezagsdragers of de impact van nieuwe technologieën zoals games of sociale media. Symptomen worden vaak in verband gebracht met andere problemen: afhaken op school, druggebruik, crimineel gedrag of zelfs dakloos leven. Gedegen psychiatrische zorg in die leeftijdsfase kan veel leed in het verdere leven voorkomen. Alleen kampen jongeren niet enkel met hun eigen problemen. Ze missen ook houvast tussen de gescheiden zorgwerelden voor jeugd en voor volwassenen.’ 

‘De belangstelling voor transitiepsychiatrie neemt toe,’ vervolgt professor Ruud van Winkel. ‘De lopende hervorming in de geestelijke gezondheidszorg versterkt dat nog.’ In die context trekken de fondsen in beheer bij de Koning Boudewijnstichting, het Fonds Julie Renson en het Koningin Fabiolafonds, samen 1,2 miljoen euro uit voor een periode van vier jaar voor een Nederlandstalige en een Franstalige leerstoel aan een
Belgische geneeskundefaculteit. 

Youth in Transition

Het doel is om ontmoetingen te bevorderen tussen de kinder- en jeugdpsychiatrie en de volwassenenpsychiatrie, die zorgcontinuïteit verbeteren. Zij zullen een bijdrage leveren aan het onderzoek – met als doel resultaten omzetten in de praktijk – en aan innovatieve zorg voor jongeren, aangepast aan hun levensfase en de hedendaagse context. 

‘Onze leerstoel Youth in Transition: Mental Health in a Challenging Period vertrekt van het principe dat je de ontwikkeling van psychopathologische problemen tijdens de transitieperiode gunstig kan beïnvloeden of problemen in de toekomst zelfs kan voorkomen. We pakken dit op een moderne manier aan, waar kan met innovatieve middelen zoals virtual reality.’
 


Leerstoel transitiepsychiatrie

Doelstellingen

 • fundamenteel onderzoek
  kennis over ontwikkeling psychische problemen en veerkracht bij jongeren vergroten
 • zorg beter afstemmen op levensstijl jongeren
 • zorgorganisatie optimaliseren
  op welke hindernissen stoten jongeren als ze hulp zoeken en welke verbeteringen stellen ze zelf voor?
 • informatietools ontwikkelen
  voor jongeren en hun familie 
  voor betrokken organisaties en zorgverstrekkers