UPC KU Leuven en PZ Sint-Annendael Diest verankeren samenwerking

PERSBERICHT

17 september 2020

Om aan patiënten meer kwaliteit te bieden en de zorg beter op te volgen verankeren het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael Diest en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven hun intensieve samenwerking.

De samenwerking van Sint-Annendael Diest met het UPC KU Leuven betekent een belangrijke stap vooruit voor patiënten met psychische of psychiatrische aandoeningen in Oost-Vlaams-Brabant.

Versnipperd zorglandschap

Door het langdurige karakter van hun ziekte krijgen psychiatrische patiënten dikwijls in verschillende instellingen zorg. Zo kan een ziekenhuisopname noodzakelijk zijn in een moeilijke episode, waarna artsen doorverwijzen naar ambulante zorg of een opname in een instelling voor beschut wonen, een psychiatrisch verzorgingstehuis of een woonzorgcentrum. In ons versnipperd zorglandschap is de kans groot dat de patiënt bij elke transfer zijn verhaal moet herhalen en zijn vertrouwde therapieprogramma grondig gewijzigd of zelfs stopgezet ziet.

Meer continuïteit, hoger resultaat

Zorgorganisaties kunnen dat voor een groot stuk vermijden door samen te werken. Zo kunnen ze een dossieroverdracht met meer overleg laten verlopen. Betrokken psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en therapeuten kunnen bovendien hun werkwijze op elkaar afstemmen, waardoor de zorgcontinuïteit verbetert en het zorgresultaat verhoogt.

Dr. Wim Simons, hoofdarts PZ Sint-Annendael: “We willen patiënten in en rond Diest nog meer de mogelijkheid geven om te kiezen voor de meest aangewezen, persoonlijke behandeling die evidence-based en herstelondersteunend is. Dit doen we zo vaak mogelijk dicht bij huis, maar ook tijdelijk in en rond Leuven als er heel specifieke behandelingen nodig zijn die we in Diest zelf niet kunnen aanbieden.”

Die werkwijze is vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Sint-Annendael Grauwzusters Diest en de vzw Z.org KU Leuven, de associaties waarbinnen respectievelijk het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael Diest en het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven actief zijn. Beide psychiatrische ziekenhuizen zijn actief in Oost-Vlaams-Brabant. Tussen de campussen in Kortenberg, Leuven (Gasthuisberg) en Diest maken ze afspraken over behandelmethodes, kwaliteitsstandaarden en patiëntveiligheid. Ook de manier waarop ze doorverwijzen in hun zorgnetwerk en hun zorgaanbod voor de patiënt coherent maken wordt vastgelegd.

Gemeenschappelijke aanpak

Het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven en psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael plegen al enkele jaren overleg over een gemeenschappelijke zorgaanpak. Nu verankeren ze een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband dat steunt op een transparant overleg en de inbreng van het medisch korps, de directie en het bestuur van beide ziekenhuizen.

Dr. Wim Tambeur, gedelegeerd bestuurder Z.org KU Leuven: “Reeds voor de corona-uitbraak waren we overtuigd van het belang van samenwerking tussen ziekenhuizen en met andere actoren in de gezondheidszorg. De geestelijke gezondheidszorg heeft hierin veel ervaring: er zijn lijnen met huisartsen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen en andere gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. De nood aan samenwerkingsverbanden, ook met algemene ziekenhuizen, kwam tijdens de crisis versterkt naar voor. We moeten die geïntegreerde zorg verder uitbouwen. Inhoudelijke en gestructureerde coöperatie is een noodzakelijke evolutie die instellingen korter bij elkaar brengt en ten voordele gaat van de patiënten die zij verzorgen. Het is een dynamiek die wij sterk zullen doorzetten.”

Structureel overzicht samenwerking

PZ Sint-Annendael Diest en UPC KU Leuven

Structureel overzicht samenwerking PZ Sint-Annendael Diest en UPC KU Leuven

 

Lees het artikel op nieuwsblad.be
Lees het artikel op hln.be
Lees het artikel op vrtnws.be