Raadpleging ADHD 18-65 jaar

Polikliniek ADHD

Op deze multidisciplinaire raadpleging kan je als volwassene (18-65 jaar) terecht voor diagnostiek en behandeladvies bij een vermoeden van ADHD.

Naast diagnostiek en behandeladvies biedt de polikliniek ook individuele psychotherapie (enkel na een diagnose binnen de polikliniek ADHD van het UPC KU Leuven) en cognitieve gedragstherapie in groep (mogelijk na een ADHD-diagnose binnen het UPC KU Leuven of binnen een ander diagnostisch centrum) aan.

  1. diagnostiek en behandeladvies
  2. individuele psychotherapie (enkel na diagnose binnen het UPC KU Leuven)
  3. cognitieve gedragstherapie in groep (na diagnose binnen of buiten het UPC KU Leuven)

Locatie

Campus Kortenberg1. Diagnostiek en behandeladvies

Deze raadpleging gebeurt enkel op verwijzing van je huisarts, psycholoog of psychiater.

  • Het diagnostische team van deze raadpleging zal het zich voor, tijdens en na het onderzoek richten tot je verwijzer bij eventuele vragen.
  • Tijdens het onderzoek neemt het diagnostisch team je behandeling niet over. Ook nadien start het geen behandeling op.

Aanmelden

Aanmelden gebeurt via een aanmeldformulier (in online platform nexuzhealth), in te dienen door de verwijzer.

aanmeldformulier          

Contact afspraken

02 758 16 30

polikliniekadhd [at] upckuleuven.be (subject: Aanvraag%20afspraak%20polikliniek%20ADHD)
 

Gelieve er rekening mee te houden dat er voor diagnostiek en behandeladvies in deze polikliniek een wachttijd van anderhalf tot twee jaar bestaat. Dank voor je begrip. 

 

Over diagnostiek

De diagnostiek in deze ADHD-polikliniek gebeurt door een team van psychiaters in opleiding, de superviserend psychiater en psychologen. Via gesprekken, vragenlijsten en andere testinstrumenten krijgen ze een beter zicht op je klachten, op wie je als persoon bent en of er al dan niet sprake is van ADHD of een andere psychiatrische stoornis.

Ze bepalen individueel hoe uitgebreid het onderzoek moet zijn en starten meestal met een basisonderzoek. Daarin vinden meerdere gesprekken plaats bij verschillende teamleden. Zo mogelijk betrekken ze ook mensen uit je naaste omgeving. De psycholoog bekijkt schoolrapporten uit je jeugd en verslagen van eerder onderzoek als je die hebt.

Indien nodig kan er in samenspraak met jou ook aanvullend neuropsychologisch onderzoek gebeuren of een persoonlijkheidsonderzoek. Daarin gaat het diagnostisch team de manier na waarop je jezelf beleeft en hoe je in relatie tot anderen staat.

De resultaten van het onderzoek bespreken de medewerkers steeds in hun multidisciplinair team. In een adviesgesprek koppelt de psycholoog die resultaten vervolgens aan jou terug. Het team kan een bijkomend adviesgesprek bij de psychiater voorstellen, dat hangt van het besluit van het onderzoek af.

Over behandeladvies

Het behandeladvies in deze ADHD-polikliniek wordt enkel aangeboden aan wie ook een diagnostisch traject in diezelfde polikliniek heeft doorlopen. Het gaat om een advies dat volgt uit het besluit van het diagnostisch onderzoek.

Het advies kan op meerdere domeinen betrekking hebben: de opstart van medicatie, een indicatie voor groepstraining of een indicatie voor een (individueel) therapeutisch traject bijvoorbeeld. Het advies kan afhankelijk van jouw situatie zowel intern als een extern georiënteerd zijn.  

Het diagnostisch team beantwoordt geen vragen rond medicamenteus advies wanneer de diagnose niet door het team zelf werd gesteld. Hetzelfde geldt voor vragen naar een individueel psychotherapeutisch traject binnen het UPC KU Leuven.

 


2. Individuele psychotherapie

De polikliniek ADHD biedt individuele psychotherapie aan. Daarin is er steeds aandacht voor de relatie met je partner en je familie.

Deze individuele psychotherapie is enkel mogelijk na een ADHD-diagnose binnen de polikliniek van het UPC KU Leuven. De therapie volgen na een externe verwijzing is dus niet mogelijk.

Maak een afspraak

02 455 60 93

silke.heymans [at] upckuleuven.be (subject: Afspraak%20individuele%20psychotherapie%20ADHD)

 


3. Cognitieve gedragstherapie in groep

De polikliniek ADHD biedt cognitieve gedragstherapie in groep aan. 

Meld je aan op eigen initiatief, na een ADHD-diagnose binnen de polikliniek van het UPC KU Leuven of binnen een ander centrum.

Maak een afspraak

02 455 6093

silke.heymans [at] upckuleuven.be

Lees meer over cognitieve gedragstherapie in groep


 


Artsen en psychologen

Raadpleging onder supervisie van

dr. Nele De Vriendt
02 758 16 30 | psychiater-psychotherapeut | Campus Kortenberg
borms_vierkant_72dpi.jpg

Privé raadpleging

Gil Borms
Intake cognitieve gedragstherapie in groep voor volwassenen met ADHD - campus Kortenberg
vandepoel_vierkant_72dpi.jpg

Privé raadpleging

Koen Vandepoel
02 758 16 50 - psycholoog - psychodiagnostiek - campus Kortenberg
walschaerts_vierkant_72dpi_2.jpg

Privé raadpleging

Dominique Walschaerts
02 758 16 50 - psycholoog - psychodiagnostiek - campus Kortenberg

Privé raadpleging

Silke Heymans
02 455 60 93 - psycholoog