Raadpleging depressie -18 jaar

Op deze multidisciplinaire raadpleging kan je als kind of jongere terecht met klachten of problemen rond depressie of suïcide.
Ook met (een vermoeden van) burn-out kan je op deze raadpleging terecht.

Maak een afspraak

016 34 38 21


Locatie

Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2

Team

In het raadplegingsteam werken zowel kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters in opleiding als psychologen. 

kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
Gediplomeerde artsen die zich specialiseren - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
psycholoog en psychotherapeut - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
psycholoog en psychotherapeut - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
Psycholoog-psychotherapeut - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
campusplan_ghb_straten_en_poorten_2023_-_3op4_grijs.png

Paarse straat, poort 2
Campus Gasthuisberg