Raadpleging depressie -18 jaar

Op deze multidisciplinaire raadpleging kan je als kind of jongere terecht met klachten of problemen rond depressie of suïcide.
Ook met (een vermoeden van) burn-out kan je op deze raadpleging terecht.

Maak een afspraak


Campus Gasthuisberg

De raadpleging vindt plaats op campus Gasthuisberg, volg de grijze pijl.
 

Team

In het raadplegingsteam werken zowel kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters in opleiding als psychologen. 

kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs
Gediplomeerde artsen die zich specialiseren
psycholoog en psychotherapeut - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs
psycholoog en psychotherapeut - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs