Terugbetaalde diagnostiek voor eerstelijnspsychologie

Je kan als volwassene tussen 18 en 65 jaar een beroep doen op dit aanbod voor een diagnostische inschatting

 • indien onduidelijk is of en hoe je in de eerste lijn kan geholpen worden
 • indien je verblijft in de regio Vlaams-Brabant-Oost

Je betaalt voor dit aanbod een laag tarief en indien je nog geen behandeling bij een eerstelijnspsycholoog gestart bent is je eerste gesprek gratis. 

Aanmelden

Aanmelden kan enkel door een verwijzer, zoals je huisarts, psychiater of psycholoog.

maud.vansteeland [at] upckuleuven.be (subject: Eerstelijnspsychologie%20-%20diagnostische%20inschatting)

 

Aanbod

De psychodiagnostische inschatting gebeurt door een daarin gespecialiseerde psycholoog. Je komt daarvoor twee keer op gesprek, gedurende 45 minuten. Daarin:

 • breng je in kaart waar je kwetsbaar en waar je sterk in bent
  en wat daarbij een rol speelt in je klachten of je psychisch lijden
 • gebeurt een inschatting van de aard en de ernst van je klachten

Nadien ontvangt je verwijzer een verslag en een advies voor je behandeling of begeleiding (telefonisch of via e-mail). Je verwijzer zal dit met je bespreken.

Wat is het niet?

Let op: dit aanbod biedt geen doorgedreven of specialistische diagnostiek, zoals: 

 • differentiaaldiagnostiek
 • doorgedreven psychodiagnostiek naar
  • een persoonlijkheidsproblematiek
  • ontwikkelingsstoornissen
  • psychotische stoornissen
  • stemmingsproblematiek
  • neurodegeneratieve aandoeningen.

Hiervoor kan de psycholoog na de eerste inschatting wel doorverwijzen.

Tarief

Gesprek 45 minuten

 • 11 euro
 • 4 euro bij verhoogde tegemoetkoming
 • indien je nog geen behandeling bij een eerstelijnspsycholoog gestart bent is je eerste gesprek gratis

Locatie gesprekken

 • Dienst voor medisch-somatische zorg (Medisch centrum)
  UPC KU Leuven, campus Kortenberg
  Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg

Vlaams-Brabant-Oost

Je kan gebruik maken van dit aanbod voor diagnostiek als je in een van deze gemeentes woont:

 • Bertem
 • Bierbeek
 • Boortmeerbeek
 • Haacht
 • Herent
 • Hoeilaart
 • Holsbeek
 • Huldenberg
 • Keerbergen
 • Kortenberg
 • Kraainem
 • Leuven
 • Lubbeek
 • Oud-Heverlee
 • Overijse
 • Rotselaar
 • Tervuren
 • Tremelo
 • Wezembeek-Oppem
 • Zaventem

Naburige zorgregio's met een gelijkaardig aanbod:

Vragen?

maud.vansteeland [at] upckuleuven.be (subject: Eerstelijnspsychologie%20-%20diagnostische%20inschatting)

02 758 09 90

bel op maandag van 9.00 – 17.00 uur

 

 

Diletti

Dit aanbod past binnen het kader voor eerstelijnspsychologie, uitgetekend door de overheid en in Vlaams-Brabant-Oost gecoördineerd door zorgnetwerk Diletti. Een verwijzer zpoals je huisarts, psychiater of psycholoog kan op eigen initiatief een beroep doen op dit specifieke luik voor eerstelijnspsychologische diagnostiek.

Zoek een deelnemende psycholoog via www.epzvlaamsbrabant.be

Lees meer over dit project op diletti.be

 

 

logo_g-sport_vlaanderen_groene_balk.png

Onderzoek KU Leuven | G-sport Vlaanderen