Raadpleging frontotemporale dementie

Op deze raadpleging kan je als volwassene of oudere terecht met (een vermoeden van) frontotemporale dementie

Maak een afspraak

Deze raadpleging vindt elke 2e vrijdagvoormiddag van de maand plaats.
De raadpleging gebeurt in samenwerking met neuroloog prof. dr. Rik Vandenberghe van UZ Leuven.

Raadpleging onder supervisie van

prof. dr. Mathieu Vandenbulcke
016 34 48 00 - campus Gasthuisberg, zone zilver, E417
voormiddagnamiddagavond
vrijdag: 9:00 - 12:00 - -
Vind gepaste zorg