Raadpleging frontotemporale dementie

Op deze raadpleging kan je als volwassene of oudere terecht met (een vermoeden van) frontotemporale dementie

Maak een afspraak

016 34 80 00

Deze raadpleging vindt elke 2e vrijdagvoormiddag van de maand plaats.
De raadpleging gebeurt in samenwerking met neuroloog prof. dr. Rik Vandenberghe van UZ Leuven.

Raadpleging onder supervisie van

prof. dr. Mathieu Vandenbulcke
016 34 80 00 - campus Gasthuisberg - E417, volg zilveren pijl
vrijdag:
9:00 - 12:00
Vind gepaste zorg