Raadpleging ADHD -18 jaar

Op deze raadpleging kan je terecht als kind of jongere tussen 6 en 18 jaar met een diagnose ADHD of met een sterk vermoeden van ADHD of tics, en als je op school reeds een traject bij het CLB volgt in het kader van uitbreiding zorg (fase 2).

Dit is een gespecialiseerde raadpleging bedoeld voor afgebakende vragen over  ADHD of tics.

 • Twijfel je over die diagnose of kamp je met een ruimere problematiek? Klop dan eerst aan bij een andere, meer gepaste dienst. Bekijk overzicht zorgaanbod
 • Is er een vermoeden van ADHD/tics en ASS? Meld je in dat geval aan bij de raadpleging autisme.


Aanbod raadpleging ADHD

 • diagnostiek ADHD of ticstoornis
 • medicamenteuze opvolging ADHD
  Is de diagnose ADHD in een ander centrum gesteld, dan kijken de experts van deze raadpleging eerst na of het diagnostisch traject dat je doorliep gebeurd is in lijn met de huidige (inter)nationale richtlijnen (https://www.adhd-traject.be/nl/pagina/een-goed-diagnostisch-onderzoek ). Indien niet, nemen ze telefonisch contact op en bespreken ze de te ondernemen stappen met je. 
 • psychotherapeutische begeleiding voor kinderen en jongeren met ADHD of tics die in kinderpsychiatrische opvolging zijn op onze raadpleging
 • oudercursus ADHD – voor ouders van lagere schoolkinderen met een diagnose ADHD van het gecombineerde beeld

Aanmelden

Doe eerst een screening vooraleer je aanmeld. Daarmee ga je na of een doorverwijzing voor ADHD-diagnostiek effectief op dit moment de meest passende zorg is.

screening

Gebruik vervolgens het aanmeldformulier.

aanmeldformulier

Bij je aanmelding heb je nodig

 • verwijsbrief van een arts om de tegemoetkoming in orde te maken 
 • verslag van het CLB met volgende elementen 
  • waarom wordt er aan ADHD gedacht?
  • welke maatregelen zijn er reeds genomen om te helpen? 
   Is het CLB nog niet betrokken? Ga dan eerst daar in gesprek.

Enkel na ontvangst van die documenten word je ingeschreven op de wachtlijst voor een intakegesprek voor ADHD-diagnostiek. Indien je op de wachtlijst, word je sowieso uitgenodigd voor een eerste gesprek. Hierin staan de medewerkers van de raadpleging stil bij je vraag en bepalen ze beantwoord kan worden binnen de dienst. Zo niet verwijzen ze gericht door, dat kan mogelijks gepaard gaan met een nieuwe wachtlijst.

In deze raadpleging zal je diverse online vragenlijsten moeten invullen. Hiervoor wordt er maximaal een keer per jaar een forfaitair bedrag aangerekend van 33,86 euro. De facturatie gebeurt zodra je de eerste vragenlijsten indient.

Wat kan je in afwachting van de raadpleging doen?

In afwachting van een diagnostisch traject adviseert het raadplegingsteam een aantal aanpassingen in je dagelijks leven via een eerstelijnshulpverlener.

Neem een kijkje op www.adhd-traject.be, daar vind je heel wat betrouwbare informatie vinden over ADHD.

 

Vragen? 

016 34 38 21

Locatie

Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2

Team

In het multidisciplinair raadplegingsteam werken zowel een kinder- en jeugdpsychiater, kinder- en jeugdpsychiaters in opleiding als een psycholoog en een orthopedagoog. 

supervisor - kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
Gediplomeerde artsen die zich specialiseren - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
psycholoog - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
orthopedagoog en psychotherapeut - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
campusplan_ghb_straten_en_poorten_2023_-_3op4_grijs.png

Paarse straat, poort 2
Campus Gasthuisberg

Vind gepaste zorg