Raadpleging ADHD -18 jaar


Wie kan er bij ons terecht?

 • Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar met een diagnose of sterk vermoeden van ADHD of tics.
 • Die op school reeds traject lopen hebben bij CLB in kader van uitbreiding zorg (fase 2) .
 • Gezien onze zeer gespecialiseerde en dus ook engere focus kan u bij twijfel of ruimere problematiek beter terecht bij andere diensten die breder kunnen kijken (https://psychewijzer.be/juiste-zorg/getrapt-zorgmodel). Indien er binnen een ruimere problematiek een afgebakende vraag naar ADHD of tics is, kunnen jullie voor deze afgebakende vraag wel terecht op onze dienst.
 • Bij vermoeden ADHD/tics en ASS dient er aangemeld te worden bij de raadpleging autisme. Indien toch aangemeld wordt bij onze raadpleging zal van zodra vermoeden ASS naar voren komt, doorverwezen worden naar deze dienst.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

 • Diagnostiek ADHD of ticstoornis
 • Medicamenteuze opvolging ADHD*
 • Psychotherapeutische begeleiding voor kinderen en jongeren met ADHD of tics die in kinderpsychiatrische opvolging zijn op onze raadpleging
 • Oudercursus ADHD voor ouders van kinderen van de lagere school met diagnose ADHD van het gecombineerde beeld.

* Indien de diagnose ADHD elders gesteld werd, zal er eerst gekeken worden of het gelopen diagnostisch traject gebeurd is in lijn met de huidige (inter)nationale richtlijnen (https://www.adhd-traject.be/nl/pagina/een-goed-diagnostisch-onderzoek ). Indien niet, nemen wij telefonisch contact op en bespreken we met u de te ondernemen stappen.                    

Hoe aanmelden?

 • U kan uw zoon of dochter telefonisch aanmelden via het nummer 016 34 38 21.
 • Na telefonische aanmelding zal er gevraagd worden om ons de volgende documenten te bezorgen:
  • Volledig ingevulde online vragenlijsten* door ouders, leerkracht en kind/jongere via MyNexuz. Deze vragenlijsten worden naar jullie verstuurd na telefonische aanmelding.
  • Een verwijsbrief van een arts om de tegemoetkoming in orde te maken. 
  • Een verslag vanuit CLB waarin volgende elementen aan bod komen.
   • Waarom wordt er aan ADHD gedacht?
   • Welke maatregelen zijn er reeds genomen om te helpen?
   • Indien CLB nog niet betrokken is, vragen wij u om eerst met hen in gesprek te gaan.
 • Enkel na ontvangst van deze documenten wordt uw kind ingeschreven op de wachtlijst voor een intakegesprek voor ADHD-diagnostiek. Alle kinderen/jongeren op deze lijst zullen uitgenodigd worden voor een eerste gesprek. Hierin zullen we enerzijds stilstaan bij jullie vraag, en anderzijds bepalen of de gestelde vraag kan beantwoord worden binnen onze dienst. Zo niet zorgen wij voor een gerichte doorverwijzing. Deze doorverwijzing kan mogelijks samengaan met een nieuwe wachtlijst.

* Om de onkosten van de online vragenlijsten te vergoeden wordt er maximaal 1 keer per jaar een forfaitair bedrag aangerekend van 33,86 euro. Deze facturatie gebeurt zodra de eerste vragenlijsten door jullie werden ingevuld en bij ons toekomen.

Wat kan u al in tussentijd doen?

In afwachting van een diagnostisch traject kunnen er al een aantal aanpassingen in het dagelijks leven geadviseerd worden door een eerstelijnshulpverlener. Op de website www.adhd-traject.be kan u een overzicht vinden van een aantal zaken die al verder uitgewerkt kunnen worden (https://www.adhd-traject.be/nl/pagina/prediagnostische-fase) en kan u heel wat extra betrouwbare informatie vinden over ADHD. Kijk hier zeker naar de pagina die specifiek bedoeld is voor ouders/opvoeders (https://www.adhd-traject.be/nl/wie-ben-ik/ouders).

 

Maak een afspraak

016 34 38 21

Locatie

Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2

Team

In het multidisciplinair raadplegingsteam werken zowel een kinder- en jeugdpsychiater, kinder- en jeugdpsychiaters in opleiding als een psycholoog en een orthopedagoog. 

supervisor - kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
Gediplomeerde artsen die zich specialiseren - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
psycholoog - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
orthopedagoog en psychotherapeut - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
campusplan_ghb_straten_en_poorten_2023_-_3op4_grijs.png

Paarse straat, poort 2
Campus Gasthuisberg

Vind gepaste zorg