Coronavirus

  • Intervisie voor huisartsen
  • Zorgaanbod volledig open
  • Raadpleging in ziekenhuis of per telefoon of belvideo
  • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

filip.bouckaert [at] upckuleuven.be
Functie 
ouderenpsychiater, hoofdarts UPC KU Leuven
Specialisaties 
ouderenpsychiatrie, angst- en stemmingsstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, psychose, ECT
Raadplegingen voor
ECT - elektroconvulsietherapie +65 jaar
OCS - dwang +65 jaar
angst +65 jaar
bipolaire stoornis +65 jaar
depressie - burn-out +65 jaar
persoonlijkheidsstoornissen +65 jaar
psychose +65 jaar

BIO

Filip Bouckaert is hoofdarts, lid van het directiecomité van het UPC KU Leuven en waarnemend lid van de raad van bestuur van Z.org KU Leuven.

Als psychiater is Filip Bouckaert klinisch werkzaam op de dienst ouderenpsychiatrie van het UPC KU Leuven. 

Hij is deeltijds hoofddocent aan de Faculteit Geneeskunde KU Leuven, Departement Neurowetenschappen en verbonden aan het labo voor Translationele Neuropsychiatrie. Hij doet onderzoek naar depressie op latere leeftijd en de werkingsmechanismen van elektroconvulsietherapie (ECT)

Als lid van de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie is Filip Bouckaert actief binnen de sectie ouderenpsychiatrie en de sectie ECT. Filip Bouckaert is ook bestuurslid van de European Association of Geriatric Psychiatry (EAGP).

dr. Filip Bouckaert, ouderenpsychiater UPC KU Leuven