kinderpsychiatrie [at] upckuleuven.be
Functie 
psychotherapeut, orthopedagoog
Specialisaties 
ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren, autismespectrumstoornissen, genetische syndromen
Raadplegingen voor
autisme -18 jaar
BIO

Martine Borghgraef is orthopedagoog en systeemtherapeut. Ze voert psychodiagnostische onderzoeken uit bij kinderen en jongeren met een vermoeden van ontwikkelingsachterstand of -stoornis en gedragsproblemen. Ze begeleidt gezinnen. En ze biedt intervisie aan scholen en zorginstellingen rond de ontwikkeling van kinderen en adolescenten met autisme. 

Van 1985 tot 2016 werkte Martine Borghgraef op het Centrum Menselijke Erfelijkheid van UZ Leuven. Daar specialiseerde ze zich in genetische afwijkingen, mentale retardatie en de hiermee samenhangende psychiatrische ziektebeelden bij kinderen.

Martine Borghgraef is lid van de Society for the Study of Behavioural Phenotypes (SSBP), de wetenschappelijke raden van de steunverenigingen voor ouders, Fragiel X en Syndorme X (België) en Le Goëland in Frankrijk, en de wetenschappelijke raden van de steunvereniging Williams-Beuren Syndroom in België en The National Fragile X Foundation (VS). Ze schreef meer dan twintig wetenschappelijke publicaties rond genetica en gedragsfenotypes.

Martine Borghgraef, orthopedagoog UPC KU Leuven