Raadpleging autisme -18 jaar

Op deze multidisciplinaire raadpleging kan je als kind of jongere (-18 jaar) terecht met een vermoeden van of problemen rond autisme of autismespectrumstoornis

De raadpleging is onderdeel van het Expertisecentrum autisme (ECA), een door de Vlaamse overheid erkend referentiecentrum voor autisme. Het ECA verricht verdiepend onderzoek bij een (vermoeden van) autisme of autismespectrumstoornis en geeft behandeladvies aan ouders en zorgverleners. Een behandeling binnen ECA gebeurt uitsluitend na doorverwijzing vanuit de polikliniek ontwikkelingspsychiatrie of vanuit het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS). Vanuit de polikliniek ontwikkelingspsychiatrie wordt een kind of jongere automatisch doorverwezen naar het ECA indien een diagnose autismespectrumstoornis is gesteld.


Maak een afspraak

016 34 38 21

  • Betrek bij je aanvraag voor een afspraak je verwijzende psychiater, psycholoog of huisarts. Hij kan het expertisecentrum voorzien van de nodige achtergrondinformatie en tijdens en na het onderzoek als contactpersoon fungeren. 
  • Locatie: de raadpleging vindt plaats op campus Gasthuisberg. Volg de rode pijl, dan de pijl kinder- en jeugdpsychiatrie. 

 

Artsen in deze raadpleging

kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg - volg rode pijl, dan pijl kinder- en jeugdpsychiatrie
Gediplomeerde artsen die zich specialiseren - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg. Volg rode pijl, dan pijl kinder- en jeugdpsychiatrie.
kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg - volg rode pijl, dan pijl kinder- en jeugdpsychiatrie 
kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg - volg rode pijl, dan pijl kinder- en jeugdpsychiatrie 
kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg - volg rode pijl, dan pijl kinder- en jeugdpsychiatrie 

Psychologen en orthopedagogen in deze raadpleging

psycholoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg - volg rode pijl, dan pijl kinder- en jeugdpsychiatrie 
orthopedagoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg - volg rode pijl, dan pijl kinder- en jeugdpsychiatrie 
psycholoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg - volg rode pijl, dan pijl kinder- en jeugdpsychiatrie 
orthopedagoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg - volg rode pijl, dan pijl kinder- en jeugdpsychiatrie 
psycholoog en cognitief gedragstherapeut - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg - volg rode pijl, dan pijl kinder- en jeugdpsychiatrie
psycholoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg - volg rode pijl, dan pijl kinder- en jeugdpsychiatrie 
psycholoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg - volg rode pijl, dan pijl kinder- en jeugdpsychiatrie 
Vind gepaste zorg