Raadpleging autisme -18 jaar

Op deze multidisciplinaire raadpleging kan je als kind of jongere (-18 jaar) terecht met een vermoeden van of problemen rond autisme of autismespectrumstoornis

De raadpleging is onderdeel van het Expertisecentrum autisme (ECA), een door de Vlaamse overheid erkend referentiecentrum voor autisme. Het ECA verricht verdiepend onderzoek bij een (vermoeden van) autisme of autismespectrumstoornis en geeft behandeladvies aan ouders en zorgverleners. Een behandeling binnen ECA gebeurt uitsluitend na doorverwijzing vanuit de polikliniek ontwikkelingspsychiatrie of vanuit het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS). Vanuit de polikliniek ontwikkelingspsychiatrie wordt een kind of jongere automatisch doorverwezen naar het ECA indien een diagnose autismespectrumstoornis is gesteld.


Maak een afspraak

016 34 38 21

  • Betrek bij je aanvraag voor een afspraak je verwijzende psychiater, psycholoog of huisarts. Hij kan het expertisecentrum voorzien van de nodige achtergrondinformatie en tijdens en na het onderzoek als contactpersoon fungeren. 
  • Locatie: de raadpleging vindt plaats op campus Gasthuisberg. Volg de rode pijl, dan de pijl kinder- en jeugdpsychiatrie. 

Locatie

Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2

Artsen in deze raadpleging

kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
Gediplomeerde artsen die zich specialiseren - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 

Psychologen en orthopedagogen in deze raadpleging

psycholoog - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
orthopedagoog - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
psycholoog - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2  
orthopedagoog - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
psycholoog en cognitief gedragstherapeut - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
psycholoog - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
psycholoog - 016 34 38 21 - Vleugel K | Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2 
campusplan_ghb_straten_en_poorten_2023_-_3op4_grijs.png

Paarse straat, poort 2
Campus Gasthuisberg

Vind gepaste zorg