Raadpleging autisme -18 jaar

Op deze multidisciplinaire raadpleging kan je als kind of jongere terecht met een vermoeden van, of problemen rond autisme of autismespectrumstoornis, of asperger.

De raadpleging is onderdeel van het Expertisecentrum autisme (ECA) dat kinderen, jongeren en volwassenen met een complexe ontwikkelingsproblematiek behandelt. Het ECA verricht verdiepend onderzoek bij een (vermoeden van) autisme of autismespectrumstoornis en geeft behandeladvies aan ouders en zorgverleners. Een behandeling binnen ECA gebeurt uitsluitend na doorverwijzing vanuit de polikliniek ontwikkelingspsychiatrie of vanuit het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS). Vanuit de polikliniek ontwikkelingspsychiatrie wordt een kind of jongere automatisch doorverwezen naar het ECA indien een diagnose autismespectrumstoornis is gesteld.

 

Maak een afspraak

kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs
gediplomeerde artsen die zich specialiseren
kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs
psycholoog en cognitief gedragstherapeut - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs
psycholoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs
orthopedagoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs
orthopedagoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs
psycholoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs
orthopedagoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs