Patiëntrechten

De wet Rechten van de patiënt regelt de relatie tussen de patiënt en de zorgverlener. De wet beoogt onder meer dat de patiënt duidelijk wordt geïnformeerd over de behandeling en de kostprijs.
 

Meer weten? 
 

Lees de brochure Wet “rechten van de patiënten”

 

 

Opname of behandeling

Je zorgverleners doen elke dag hun best om je een optimale zorg te geven. Ze streven naar de beste verstandhouding en samenwerking met jou en je naasten en staan altijd klaar met raad en daad.

Recht op informatie

Je zorgverleners informeren je tijdens je opname of dagbehandeling zo goed mogelijk over je gezondheidstoestand en je therapieprogramma. Ze bespreken mogelijke alternatieven en lichten voor- en nadelen toe. Wil je meer weten over je aandoening, heb je een vraag over je therapie of ben je op zoek naar andere informatie over je psychische of psychiatrische zorg? Ga te rade bij je zorgteam. Als expert kunnen de medewerkers je alle uitleg geven of je wegwijs maken naar nuttige patiëntinformatie.

Je toestemming

Voor sommige specifieke behandelingen, bijvoorbeeld elektroconvulsie - therapie (ECT), of behandelingen die kaderen in wetenschappelijk onderzoek, vraagt je arts vooraf om je toestemming schriftelijk te bevestigen. Dat gebeurt via een formulier. De arts zal je daarbij alle nodige uitleg geven en met je bespreken hoe de behandeling verloopt. Inzagerecht Je hebt als patiënt het recht om je patiëntdossier in te zien of er een afschrift van te vragen. Richt je tot de verantwoordelijke arts van je afdeling of zorgteam als je een inzage wenst. Daarbij kan je je indien nodig laten bijstaan door een vertrouwenspersoon.

Je privacy

Bij je zorg in het UPC KU Leuven neemt je zorgverlener steeds alle discretieregels in acht en kan je rekenen op een maximale bescherming van je privacy. Enkel als dat voor je zorg noodzakelijk is heeft een zorgverlener toegang tot je patiëntdossier. Administratieve medewerkers hebben ook toegang, maar enkel tot die gegevens nodig voor de administratie of de facturatie.

 

Ombudsdienst

Bij de ombudsdienst kan je terecht met vragen, klachten of feedback over je patiëntenrecht. Alle klachten en feedback worden in vertrouwen, onpartijdig en volgens het beroepsgeheim behandeld.

Lees meer over de ombudsdienst

 

Meer lezen over patiëntrechten

www.patientrights.be