Ben je familie of vriend?

Vertel ons hoe jij de zorg voor je naaste ervaart.
Neem deel aan de familie-tevredenheidbevraging.

Ja, ik neem deel Nee, bedankt

dementie met gedrags- of lichamelijke problemen

afdeling Cognitieve aandoeningen Kortenberg | Cog K

02 758 09 22
cogk [at] upckuleuven.be

Bezoekuren

dagelijks
14.00 – 20.00

Brief bezoekeregeling Cog K

Coronaveilig bezoek 
aangepaste bezoekregeling

Familie of vriend? 
Hoe ervaar jij de zorg voor je naaste?