Expertisecentrum autisme

In het Expertisecentrum autisme (ECA) kan je terecht voor verdiepend diagnostisch onderzoek als je (vermoedelijk) kampt met een autismespectrumstoornis. Na het onderzoek biedt het ECA behandeladvies en behandelcoördinatie ter ondersteuning van je zorgverleners, ouders en naasten.

Wie kan aanmelden

  • kinderen, jongeren en volwassenen met een complexe ontwikkelingsproblematiek 
  • uit Oost-Vlaams-Brabant of Limburg 

Verspreid in België zijn er acht erkende referentiecentra autisme. 
 

Voorwaarden

Multidisciplinaire diagnostiek op het ECA gebeurt uitsluitend na doorverwijzing door een externe hulpverlener die de patiënt voldoende kent, bijvoorbeeld het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS), de psychiater of kinder- en jeugdpsychiater, de kinderarts, het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), het Centrum voor geestelijke gezondheidszorg (CGG), de huisarts of de psycholoog.

De behandelcoördinatie door het ECA gebeurt in rondetafelgesprekken. De revalidatiepartners nemen eraan deel, zoals de ouders, de school, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB), het revalidatiecentrum, de externe (kinder- en jeugd)psychiater, de auticoach of de psychotherapeut. 
 

Aanmelden

kinderen
jongeren
volwassenen met een verstandelijke beperking 

016 34 38 21 

Een onthaalmedewerker van de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie zal een moment plannen waarop de aanmelding kan gebeuren bij een hulpverlener van het ECA.

volwassenen

02 758 06 65 

Bel op dinsdag, woensdag of donderdag
 

Locaties

  • kinderen / jongeren / volwassenen met een verstandelijke beperking 
    Het diagnostisch onderzoek en de behandelcoördinatie gebeurt in Leuven of Hasselt
  • volwassenen 
    Het diagnostisch onderzoek en de behandelcoördinatie gebeurt op Campus Kortenberg, door het expertenteam van Atmosfeer.

Financiering: conventie met Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid erkent het ECA als referentiecentrum autisme en heeft er een overeenkomst mee afgesloten. Tot een bepaald maximum worden de prestaties terugbetaald buiten de gewone nomenclatuur. Tot dat maximum is eigen bijdrage van de zorggebruiker lager dan de RIZIV-tarieven. 
 

Samenwerking met UZ Leuven

Het ECA is een  samenwerkingsverband tussen de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie en de dienst volwassenenpsychiatrie van het UPC KU Leuven, en het Centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) van UZ  Leuven. 
 

Zorgteams 

ECA | kinderen en jongeren, en volwassenen met een verstandelijke beperking

ECA | volwassenen
Atmosfeer