Coronavirus

  • Intervisie voor huisartsen
  • Raadplegingen per telefoon of videochat
  • Aangepast opname- en therapieaanbod
  • Beperkt bezoek mogelijk

Lees alle info

Expertisecentrum autisme

Het Expertisecentrum autisme (ECA) behandelt kinderen, jongeren en volwassenen met een complexe ontwikkelingsproblematiek. Het verricht verdiepend onderzoek bij een (vermoeden van) autisme of autismespectrumstoornis en geeft behandeladvies aan ouders en zorgverleners.

Een behandeling binnen ECA gebeurt uitsluitend na doorverwijzing vanuit de polikliniek ontwikkelingspsychiatrie of vanuit het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS). Vanuit de polikliniek ontwikkelingspsychiatrie wordt een kind of jongere automatisch doorverwezen naar het ECA indien een diagnose autismespectrumstoornis is gesteld.

Symptomen verlichten

In haar zorgprogramma wil het ECA zoveel mogelijk elementen uit de opsporing, diagnostiek, acute opvang, behandeling en begeleiding voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis organiseren. Streefdoel is de symptomen en de psychische en sociale gevolgen ervan verlichten, en een omgeving creëren waarin het kind of de jongere zich optimaal kan ontplooien.

Overeenkomst Riziv

Het ECA is opgebouwd vanuit een  samenwerkingsverband tussen de dienst kinder- en jeugdpsychiatrie van het UPC KU Leuven, het centrum voor ontwikkelingsstoornissen Leuven (COS) en het revalidatiecentrum neus-, keel- en oorziekten van UZ Leuven.

Het Riziv erkent het ECA als referentiecentrum autisme en heeft er een overeenkomst mee afgesloten. Een aantal prestaties en/of behandelingen worden, buiten de nomenclatuur om, terugbetaald. In België zijn er 8 erkende referentiecentra autisme actief. Ze liggen geografisch verspreid in Vlaanderen en Wallonië. Het ECA in het UPC KU Leuven is het expertisecentrum voor Oost-Brabant,  Limburg en de Kempen.

Ouders, school en CLB

Naast de multidisciplinaire diagnostiek coördineert het ECA de externe behandeling van haar patiënten. Die coördinatie omhelst het opvolgen en bijsturen van het behandelplan in rondetafelgesprekken. Partners in de revalidatie van de patiënt nemen eraan deel, zoals de ouders, de school, het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het revalidatiecentrum.

Team ECA - UPC KU Leuven

016 34 38 21

016 34 38 30

Raadpleging autisme 18-65 jaar

autismespectrumstoornis
asperger