Ben je familie of vriend?

Vertel ons hoe jij de zorg voor je naaste ervaart.
Neem deel aan de familie-tevredenheidbevraging.

Ja, ik neem deel Nee, bedankt

Raadpleging autisme 18-65 jaar

Op deze raadpleging kan je als volwassene terecht met een vermoeden van of problemen rond autisme of autismespectrumstoornis, of asperger.
Er is een raadpleging voor mensen met normale begaafdheid (Atmosfeeren voor mensen met een verstandelijke beperking. Beide raadplegingen maken deel uit van het Expertisecentrum autisme (ECA)

 

Maak een afspraak


Autisme met normale begaafdheid - Atmosfeer 
Locatie: Campus Kortenberg

02 758 06 65 - op di wo do

atmosfeer [at] upckuleuven.be


Autisme met verstandelijke beperking 
Locaties: Campus Gasthuisberg en antenne Hasselt (ECA)

016 34 38 21

Betrek bij je aanvraag voor een afspraak je verwijzende psychiater, psycholoog of huisarts. Hij kan ons voorzien van de nodige achtergrondinformatie en tijdens en na het onderzoek als contactpersoon fungeren. 

 

Artsen en psychologen in deze raadpleging


Autisme met normale begaafdheid

Privé raadpleging

dr. Nele De Vriendt
02 758 06 65 - campus Kortenberg - diagnostiek en behandelcoördinatie
vertommen_vierkant_72dpi.jpg

Privé raadpleging

Stefaan Vertommen
02 758 06 65 - campus Kortenberg - diagnostiek en behandelcoördinatie

Autisme met verstandelijke beperking

Raadpleging onder supervisie van

prof. dr. Jean Steyaert
016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zilveren pijl Raadpleging autisme met verstandelijke beperking
maandag:
9:00 - 16:00
dinsdag:
9:00 - 18:00
woensdag:
9:00 - 16:00
donderdag:
9:00 - 18:00
vrijdag:
9:00 - 17:00

Atmosfeer

Atmosfeer is de raadpleging voor volwassenen met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis, met normale begaafdheid. De raadpleging maakt deel uit van het Expertisecentrum autismespectrumstoornissen (ECA) 

Diagnostisch onderzoek

Heb je een vermoeden dat je kampt met een autismespectrumstoornis, maar is dat nooit goed onderzocht? Of werd, ondanks voorgaande onderzoeken, toch nooit de diagnose gesteld? Dan is een grondig diagnostisch onderzoek aangewezen, met extra aandacht voor een eventueel samengaan met andere stoornissen en secundaire klachten.

Dat gebeurt met vragenlijsten, gevarieerde testen en meerdere gesprekken met een psycholoog. Informatie die je daarbij wordt gevraagd:

  • je huidige klachtenpatroon
  • je huidige relationele of gezinssituatie
  • je familiale voorgeschiedenis
  • hoe je functioneert op school of op het werk
  • je psychosociale ontwikkeling, van kind tot volwassene
  • je symptomen van ASS als volwassene en in je jeugd
  • je symptomen van andere psychiatrische, psychologische of lichamelijke problemen

Indien mogelijk worden je ouders, je partner of andere familieleden mee uitgenodigd op gesprek. Zij kunnen bijkomend informatie geven over hoe je vandaag bent en hoe in het verleden functioneerde.

Doorgaans bevat het onderzoek ook een neuropsychologische evaluatie. Bovendien kan het onderzoek worden aangevuld met bijkomende onderzoeken zoals een psychiatrisch onderzoek of een lichamelijk- en neurologisch onderzoek.

Behandeladvies

Na het psychodiagnostisch onderzoek ontvang je een advies voor een verdere aanpak, met als doel om de symptomen te verlichten en je als persoon verder te kunnen ontplooien. Doorgaans gebeurt dit in overleg met je behandelend arts. Indien gewenst volgt er ook een gesprek bij een sociaal werker. Zo mogelijk komen ook je partner, ouders of andere familieleden mee op gesprek.

 

autismespectrumstoornis
asperger