Raadpleging autisme 18-65 jaar

Deze raadpleging valt onder het Expertisecentrum autisme (ECA) van het UPC KU Leuven, een door de Vlaamse overheid erkend referentiecentrum voor autisme. Ze gaat ruimer dan een reguliere raadpleging: het is een multidisciplinair diagnostisch centrum waar je als volwassene met een (vermoeden van) autismespectrumstoornis terecht kan voor diagnostisch onderzoek en voor behandelcoördinatie.


Alle info en afspraak maken


Volwassenen

Volwassenen met verstandelijke beperking