De schrik van je leven

PERSBERICHT
16-10-2019

Ouderen leven te vaak in angst

Angst is een van de meest voorkomende klachten bij oudere mensen. Maar het probleem wordt te weinig erkend en herkend, met nodeloos lijden tot gevolg. Terwijl er goede therapie voor bestaat.

Het UPC KU Leuven roept artsen en zorgverleners op om meer aandacht te besteden aan angst bij ouderen. Angst behoort tot de meest voorkomende psychische klachten bij ouderen. Ongeveer tien procent van de mensen ouder dan 65 jaar lijdt er aan.

Angst om dement te worden

Vaak voorkomende klachten bij oudere mensen zijn angst om te vallen en angst om dement te worden. Dikwijls gaan zij de angst zoveel mogelijk uit de weg, door bijvoorbeeld thuis te blijven of een activiteit niet te doen. En dan dreigt isolement en vereenzaming. Angst kan zich ook vertalen in het overdreven herhalen van handelingen of gedachten.

Behandelen

Hoewel angst ons waarschuwt voor dreigend gevaar, en dus een nuttige functie heeft bij gezonde mensen, zijn patiënten met een angststoornis angstig terwijl daar nauwelijks of geen aanleiding voor is.

Wanneer is angst een normale emotie en wanneer een stoornis? Om de ontwikkeling van een angststoornis tijdig te herkennen is een goede diagnostiek bij artsen en zorgverleners belangrijk. Zij moeten tijdig detecteren en patiënten helpen met psychotherapie of doorverwijzen naar een therapeut.  Psychotherapie helpt de lichamelijke reacties die je ondervindt als je aan een angstprikkel wordt blootgesteld anders te begrijpen. Daarmee kan je de vicieuze cirkel van de angst doorbreken. Tijdelijk voorschrijven van geneesmiddelen kan hierbij ondersteunen.

 

 

Internationale experts 


Deze week verzamelen binnen- en buitenlandse experts in ouderenpsychiatrie in het Leuvense provinciehuis om zich te buigen over de problematiek van angst bij ouderen. Ze doen dat tijdens het 6de Congres ouderenpsychiatrie van het UPC KU Leuven op donderdag 17 oktober 2019.

Het congres is een pleidooi voor het vroegtijdig herkennen en erkennen van psychische en emotionele problemen bij ouderen.


Tijdens dit congres reflecteert emeritus hoogleraar Jean-Paul van Bendegem (centrum voor logica en wetenschapsfilosofie, VUB) over dit thema.

Hoogleraar ouderenpsychiatrie Richard Oude Voshaar (Universiteit van Groningen) bekijkt ondermeer vanuit epidemiologisch onderzoek de aandachtspunten voor diagnostiek en behandeling en dr. Yolande Kuin (centrum voor psychogerontologie, Radboud Universiteit Nijmegen) beschrijft wanneer angst een normale emotie is of een stoornis.

De schrik van je leven – over angst bij het ouder worden 
6e Congres ouderenpsychiatrie UPC KU Leuven

donderdag 17 oktober 2019 om 09.00 uur 
Provinciehuis Leuven
 

Pers is hartelijk welkom
Interviews en aanwezigheid congres enkel op afspraak. 

patricia.vanherle [at] upckuleuven.be

016 34 80 05

Lees het congresprogramma

 


 

Sequoia Fonds

Ter gelegenheid van het congres wordt ook het Sequoia Fonds onder de aandacht gebracht. Dit fonds steunt het onderzoek naar veroudering en geestelijke gezondheid aan de KU Leuven. 

Lees meer over het Sequioa Fonds

 

Labels:

beweegtherapie_ouderen.png

CONTACT VOOR DE PERS

Een interview met prof. dr. Richard Oude Voshaar is mogelijk op donderdagmiddag 17 oktober. Hiervoor maakt u best een afspraak via het secretariaat.   

patricia.vanherle [at] upckuleuven.be

016 34 80 05

 

De schrik van je leven – over angst bij het ouder worden 
6e Congres ouderenpsychiatrie UPC KU Leuven

donderdag 17 oktober 2019 om 09.00 uur 
Provinciehuis Leuven 

Pers is hartelijk welkom
Interviews en aanwezigheid congres enkel op afspraak. 

patricia.vanherle [at] upckuleuven.be

016 34 80 05

Lees het congresprogramma