Diest, Leuven of Kortenberg: afstemming psychiatrische zorg verzekerd

PERSBERICHT
vzw Sint-Annendael Grauwzusters Diest
vzw Z.org KU Leuven

13 juli 2018

Vzw Sint-Annendael Grauwzusters Diest en Z.org KU Leuven nemen aanloop naar formele samenwerking

Instellingen voor geestelijke gezondheidszorg werken door hun ontstaansgeschiedenis vaak los van elkaar. Dat is moeilijk voor de patiënten, die zelf hun weg naar gepaste zorg moeten vinden, of voor cliënten die zelf hun weg naar een instelling voor beschut wonen of een woonzorgcentrum moeten vinden. Vzw Sint-Annendael Grauwusters in Diest en Z.org KU Leuven vzw intensifiëren een samenwerkingsverband tussen hun instellingen, met als doel een afgestemde multidisciplinaire zorg te realiseren, ten voordele van de patiënt.

Beide zorggroepen zijn al enkele jaren partner op diverse vlakken. Onder meer hun psychiatrische ziekenhuizen –het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven en PZ Sint-Annendael in Diest– plegen al enige jaren overleg rond hun zorgaanpak. Nu komt er een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband tussen beide zorgentiteiten.

Daarin willen ze hun zorgaanbod en hun zorgorganisatie op elkaar afstemmen, waardoor de patiënt en de cliënt zich op elk moment verzekerd weet van goede zorg en opvolging, zowel in moeilijke episodes of crisis, als wanneer herstel is bereikt.

Dat streven vergt een goede afstemming van de zorg door psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en andere therapeuten van de diverse instellingen en de eerste lijnszorg. Het vergt ook overleg en afspraken over, onder andere, kwaliteitsstandaarden, patiëntveiligheid en doorverwijzing in het zorgnetwerk, bijvoorbeeld met instellingen voor beschut wonen, psychiatrische verzorgingstehuizen en woonzorgcentra.

Afspraken samenwerking

Van juli tot december 2018 werken Sint-Annendael Grauwzusters en Z.org KU Leuven in een traject aan de operationalisering van de doelstelling om formeel samen te werken, in transparant overleg en met inbreng van alle betrokkenen. Het gaat om stappen te nemen door het medisch korps, de directie en het bestuur van beide ziekenhuizen, op inhoudelijk en op organiek vlak.

  • beide ziekenhuizen creëren een forum waarin hun medici inhoudelijk kunnen samenwerken en hun zorg voor patiënten met elkaar afstemmen
  • de directies van beide partners overleggen over de organisatie van zorgondersteunende processen
  • voor de zorgondersteuning gaan beide ziekenhuizen na waar en hoe ze elkaar kunnen versterken, en hoe ze met AZ Diest en UZ Leuven kunnen samenwerken
  • beide instellingen blijven autonoom en behouden hun eigenheid in zorgmodel en (dagelijks) bestuur.

Op deze manier zullen we, hopelijk in december 2018, komen tot een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband tussen beide zorgentiteiten.

 

Z.org KU Leuven

Sint-Annendael Grauwzusters Diest

  • Psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael Diest
  • Instelling voor Beschut Wonen De Linde
  • Woonzorgcentra Huize Sint-Augustinus en OLV Ster der Zee

 

sint-annendael_grauwzusters_diest_-_kopie.jpg

Contacten voor de pers

Sint-Annendael Diest

Koen De Meester, algemeen directeur

013 38 05 00


Z.org KU Leuven

dr. Wim Tambeur, gedelegeerd bestuurder

0475 93 25 82

016 34 49 08

Freddy Jochmans, algemeen secretaris

0477 27 99 55