ECT bij ouderen, zonder bijwerking op geheugen?

Elektroconvulsietherapie (ECT) is een sterke antidepressieve behandeling, vaak toegepast bij oudere mensen.

ECT werkt bij oudere mensen met een depressie beter dan bij jongere mensen. Dat is meermaals aangetoond. Maar er blijft een grote bezorgdheid over de geheugenbijwerkingen bij ouderen, omwille van de mogelijk verhoogde kwetsbaarheid van ouder wordende hersenen.

‘Onterecht, zo toont ons recente onderzoek aan,’ zegt Jasmien Obbels, psycholoog in het Academisch Centrum voor ECT en Neuromodulatie van het UPC KU Leuven. ‘Ook de meeste oudere mensen verdragen een behandeling met ECT goed. Zes maanden na een ECT-behandeling meten we geen  negatieve effecten op het geheugen, noch op aandacht en executief functioneren. Al moeten we onderstrepen dat er uitgesproken individuele verschillen zijn. De meeste mensen ervaren geen verandering in hun cognitieve functies. Toch is er een kleine groep van patiënten die wel degelijk hinder ondervinden op cognitief vlak, terwijl sommige anderen op dat vlak net verbeteren na de behandeling.’

Referentie 
Obbels J, Verwijk E, Vansteelandt K, Dols A, Bouckaert F, Schouws S, Vandenbulcke M, Emsell L, Stek M, Sienaert P. Long-term neurocognitive functioning after electroconvulsive therapy in patients with late-life depression. Acta Psychiatr Scand. 2018;138:223-231.


Lees de publicatie in Acta Psychiatrica Scandinavica

 

Labels: