Leren kijken door de ogen van het kind

Kinderpsychiater Binu Singh bracht naar 'Alleen Elvis blijft bestaan' (Canvas) enkele inzichten uit haar leven en werk mee. We kunnen ons veel leed en geld besparen als we kinderen benaderen en opvoeden door hun standpunt te respecteren. 

Herbekijk VRT één | Alleen Elvis blijft bestaan: Binu Singh