Liaisontherapie breekt door

JAARVERSLAG 2019

Van een reportage in de krant tot Topdokters op tv: verschillende media besteedden aandacht aan de psychiatrische en psychologische zorg van het UPC KU Leuven aan covid-patiënten in UZ Leuven. De liaisonpsychiatrie, die ook al voor de coronacrisis meer dan haar nut bewees, is niet meer weg te denken.

Meer dan vijfhonderd covidpatiënten werden in UZ Leuven opgenomen en speciaal voor hen werd een covid liaisonteam opgericht. In geen tijd vond het UPC KU Leuven medewerkers bereid om het covidliaisonteam te bestaffen en zich voor deze bijzondere taak bij te scholen. Het team kreeg een drievoudige opdracht: de psychologische bijstand van corona patiënten van UZ Leuven, de psychiatrische zorg voor patiënten van het UPC KU Leuven die naar een covidunit in UZ Leuven overgebracht werden en de psychologische ondersteuning van de covidhulpverleners in UZ Leuven.

Liaisonteam

Liaisonpsychiater Joris Vandenberghe trok met liaisonpsycholoog Hadi Waelkens en operationeel directeur Gert Peeters het project, ondersteund door psychiaters FrançoisLaurent De Winter en Chris Bervoets. Professor Joris Vandenberghe: ‘Mensen die zwaar ziek zijn en in isolement verzorgd worden, kunnen ontredderd, depressief, angstig of in de war geraken. Het was voor hen een bevreemdende situatie: hulpverleners komen binnen met een masker en een soort helm op. En familie kon niet bij hen zijn, tenzij via video. Belangrijker was dat de psychiatrisch verpleegkundigen uit het UPC KU Leuven meedraaiden in elke shift, zodat er dag en nacht iemand van hen aanwezig was, zowel voor patiënten als voor het personeel dat in de zorg voor deze patiënten stond. De situatie was voor hen al even zonderling, intensief en confronterend.’

Snel schakelen

In uitvoering van het pandemieplan en op vraag van de overheid om bijkomende covid-bedden te voorzien sloegen UZ Leuven en het UPC KU Leuven de handen in elkaar. Het nieuwe psychiatriegebouw op campus Gasthuisberg, met drie afdelingen voor telkens dertig mensen, werd vrijgemaakt voor de opvang van coronapatiënten. Alle patiënten die op de afdelingen volwassenen- en ouderenpsychiatrie van het UPC KU Leuven op campus Gasthuisberg verbleven, werden overgebracht naar andere locaties van het UPC KU Leuven in Kortenberg of Leuven.
‘Er is in volle crisistijd heel snel geschakeld. Zoiets heb ik nooit eerder zien gebeuren’, zegt Vandenberghe. ‘Ook bij de ondersteunende diensten was de flexibiliteit enorm. Veel mensen hebben overuren gedraaid. Op zo’n moment is het voor iedereen zwaar, maar we stonden klaar voor wat op ons afkwam. Het aantal opnames ging alsmaar in stijgende lijn. We snakten ernaar dat het hoogtepunt snel bereikt zou zijn.’

Deze samenwerking is een intensief en leerrijk proces geweest voor somatici, psychiaters en psychologen, waaruit lessen voor de toekomst getrokken kunnen worden. Het covid-team heeft aangetoond dat een goede geïntegreerde zorg niet meer weg te denken is.
 

 

Liaisonpsychiatrie UPC KU Leuven in UZ Leuven

kinderen en jongeren
supervisie dr. Elke Van Roie

zwangerschap en postpartum
supervisie prof. dr. Titia Hompes

volwassenen
supervisie prof. dr. Joris Vandenberghe

ouderen
supervisie prof. dr. François-Laurent De Winter

 

 

Lees het jaarverslag 2019