Mobiele teams ggz voor ouderen: nieuw en al niet meer weg te denken

Het 7e Congres ouderenpsychiatrie van het Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven legt zich donderdag 28 oktober toe op het thema ‘eenzaamheid en geestelijke gezondheid bij ouderen’. Onder meer de mobiele teams voor ouderen worden er toegelicht, een nieuwe vorm van geestelijke gezondheidszorg voor het behandelen en begeleiden van thuiswonende ouderen.

De coronacrisis en de lockdown hebben een aantal bedreigingen voor het welzijn van vele bevolkingsgroepen scherp duidelijk gemaakt. Zeker wat de geestelijke gezondheid van ouderen betreft, werd gewezen op de kwalijke gevolgen van eenzaamheid, zowel bij bewoners van woonzorgcentra als thuiswonende ouderen.

Al vele jaren werd voor die laatste groep het belang van behandeling en begeleiding aan huis bepleit. Recent werden de eerste teams ook daadwerkelijk op het spoor gezet en zijn de eerste resultaten van deze nieuwe benadering bekend. 'Het leidt geen twijfel dat deze teams in de nabije toekomst verder moeten worden uitgebouwd. De vele vragen om hulp uit de eerste lijn tonen de nood aan mobiele teams bij ouderen aan', duidt ouderenpsychiater Satya Buggenhout. 'Vele ouderen worden niet bereikt met ambulante raadplegingen, ze geraken er simpelweg niet of de drempel naar psychiatrische hulpverlening is nog te hoog. Overigens, behalve deskundige hulp, geven deze teams aan de oudere ook het signaal dat ze in onze samenleving een plaats hebben.' 

Congres ouderenpsychiatrie over eenzaamheid en geestelijke gezondheid

De presentatie van dit nieuwe initiatief gebeurt in het kader van het traditioneel druk bijgewoonde, tweejaarlijkse wetenschappelijk congres dat dit jaar het thema eenzaamheid en geestelijke gezondheid bij ouderen aankaart. In de plenaire voormiddagsessie wordt de fenomenologie van eenzaamheid belicht. Ook de verschillende risicogroepen komen aan bod in een poging om aandachtspunten en richtlijnen te formuleren, zowel voor de maatschappij als voor de individuele professionele hulpverlener. Daarnaast wordt de stand van zaken besproken van het wetenschappelijk onderzoek naar de verbanden tussen eenzaamheid en verschillende (neuro)psychiatrische aandoeningen.

In de symposia wordt dieper ingegaan op een aantal specifieke domeinen. Naast de ‘mobiele teams’ passeert nog een reeks andere prangende aandachtspunten de revue, zoals de (door de buitenwereld vaak niet herkende) eenzaamheid bij partners van personen met dementie. Ook de problematiek van ouderenmis(be)handeling komt uitvoerig aan bod, net zoals vragen over het verband tussen existentiële eenzaamheid en betekenisloosheid enerzijds en psychische gezondheid anderzijds.

Lees De Standaard | Ouderenpsychiater komt aan huis

 

Congres ouderenpsychiatrie

Labels:

mobiele_zorg_4x3.png

Recent werden de eerste mobiele teams ggz voor ouderen ook daadwerkelijk op het spoor gezet en zijn de eerste resultaten van deze nieuwe benadering bekend. Het leidt geen twijfel dat deze teams in de nabije toekomst verder moeten worden uitgebouwd.