Nieuwe crisisraadpleging

Een patiënt in crisis kan voortaan op verwijzing terecht bij een nieuwe crisisraadpleging op campus Gasthuisberg, open van maandag tot en met vrijdag. Tenzij bij urgentie is verwijzen naar spoed niet meer nodig.

Jaarlijks melden meer dan 3.500 patiënten in een psychische crisis zich aan op de spoedgevallendienst van UZ Leuven. Naast de medische zorg door de spoedarts kan de patiënt er rekenen op de psychiatrische permanentie verzorgd door het UPC KU Leuven. Psychiater dr. Thomas Pattyn: “Afhankelijk van de nood en urgentie kan er daarop een residentiële opname volgen, thuiszorg door het Mobiel Crisisteam of een terugkeer naar huis met zorg door de eigen, vertrouwde behandelaars. Sinds kort komt daar een ambulante optie bij: een of meer consultaties in de nieuwe crisisraadpleging.”

Tot vier gesprekken

De nieuwe crisisraadpleging mikt op patiënten in een psychiatrische crisis waarbij geen sprake is van een psychiatrische urgentie. “Nu zien we die patiënten veelal op de spoedgevallendienst”, zegt supervisor dr. Rick Roels. “Maar geregeld blijkt er geen acute psychiatrische urgentie en komt een kortdurende ambulante psychiatrische inschatting de vraag al tegemoet. Hiervoor verwijzen we naar de nieuwe crisisraadpleging. Na één tot maximaal vier gesprekken in de dagen die volgen geven we een medisch-psychiatrisch of psychotherapeutisch advies aan patiënt en verwijzer.

Als verwijzer hoef je deze patiënt dus niet langer naar spoed te sturen. Rechtstreeks aanmelden voor de nieuwe crisisraadpleging is tijdsefficiënter. Voor patiënten met een alcohol- of middelenintoxicatie blijft spoed echter wel nog steeds de aangewezen weg.”

Psychiatrische urgentie vs. psychiatrische crisis

Wat is het verschil tussen een psychiatrische urgentie en een psychiatrische crisis?

Psychiatrische urgentie

  • plotse verergering psychiatrische symptomen bij opstoot of herval
  • met noodzaak acute (spoedeisende) opname
  • behandeling thuis te risicovol of te belastend voor patiënt en omgeving

Opname is steeds aangewezen.

Verwijs de patiënt naar de spoedgevallendienst van UZ Leuven.

 

Psychiatrische crisis

  • psychologisch evenwicht van patiënt of omgeving op korte tijd ernstig verstoord
  • een opname is niet noodzakelijk, soms zelfs schadelijk, vaak is behandeling thuis of ambulant mogelijk

Opname is niet noodzakelijk.

Verwijs de patiënt naar de crisisraadpleging van UPC KU Leuven.

 

Ook mobiele en ambulante crisiszorg +65

Patiënten boven de 65 jaar in acute psychische nood kunnen voortaan rekenen op mobiele crisiszorg aan huis. Een crisisraadpleging op campus Kortenberg kan ook.

De mobiele crisiszorg voor ouderen kwam er dankzij extra middelen van de overheid, die toelaat dat een mobiel crisisteam nu ook aan patiënten ouder dan 65 jaar crisiszorg biedt. In de praktijk vult het UPC KU Leuven die mobiele crisiszorg in via twee gespecialiseerde equipes: het bestaande mobiele crisisteam voor volwassenen onder supervisie van dr. Lynn De Smet, en het mobiele zorgteam Oudreach onder supervisie van dr. Satya Buggenhout. Oudreach werd twee jaar geleden opgestart om subacute mobiele zorg (functie 2b) te verlenen, nu komt daar dus de crisiszorg (functie 2a) bij.

Spoednazorg voor kinderen en jongeren

Een kind of jongere, aangemeld op de spoedgevallendienst van UZ Leuven voor een psychische crisis, kan gedurende enkele weken ondersteuning krijgen in een nieuwe spoednazorgmodule in afwachting van een gepast ambulant zorgtraject met een wachttijd. De crisisondersteuning gebeurt via enkele raadplegingen, tot maximaal vijf, door een kinder- en jeugdpsychiater of psycholoog. Zij kunnen de ambulante verwijzing ook helpen regelen of voorbereiden.