Prof. Ronny Bruffaerts leidt interuniversitaire leerstoel Public Mental Health Monitor

Professor Ronny Bruffaerts leidt de driejarige interuniversitaire Leerstoel Public Mental Health Monitor op initiatief van zorgkoepel Zorgnet-Icuro.

Het driejarig project moet resulteren in een wetenschappelijk onderbouwde monitor die een dynamische peiling geeft van de psychische gezondheid in Vlaanderen, het gebruik van psychische zorg, de kwaliteit van leven en een gezondheidseconomisch perspectief op behandeling en preventie.  

Specifieke meerwaarde van de monitor zit in het up-to-date inschatten van de epidemiologische ankerpunten van public health (metunmet en overmet need en minimal adequate treatment). Elk ggz-netwerk zal  een up-to-date overzicht hebben op de prevalentie van klachten en stoornissen en de nood aan en de toegang tot zorg. Met de data kan het zorgaanbod actief gestuurd worden en op de regionale noden afgestemd.

“De laatste grote populatiestudie voor geestelijke gezondheid is al twintig jaar oud”, zegt prof. Ronny Bruffaerts. “We hebben dus dringend nood aan een monitor die systematisch, adequaat en op regelmatige momenten antwoorden biedt.”

Copromotoren in de leerstoel zijn professoren Mark Leys (VUB), Gwendolyn Portzky (UGent) en Kris Van den Broeck (UAntwerpen).

Lees meer