Suïcide bij mantelzorgers op hoge leeftijd

Ouderenpsychiater Filip Bouckaert geeft in Het Laatste Nieuws duiding bij een familiedrama. Een 86-jarige landbouwer op rust uit het West-Vlaamse Koolskamp is maandag uit het leven gestapt, nadat hij zijn hoeve in brand had gestoken. Daniël V. kon de zorg voor zijn zoon, die een mentale beperking heeft, niet meer in zijn eentje aan. Sinds zijn vrouw Cecile overleed, zat Daniël in de put.

(...) Volgens ouderenpsychiater en professor Filip Bouckaert (UPC KU Leuven) is de zelfdoding van de 86-jarige man zeker geen alleenstaand geval. Het suïcideaantal is het hoogst bij hoogbejaarde mannen, zegt hij. Maar liefst 50 op 100.000 mannen boven de 75 plegen zelfmoord: dat zijn er dubbel zoveel als bij de min-75-jarigen. Zorg moeten dragen speelt daarin een belangrijke rol. Door de thuiszorg voor hun vrouw — of in dit geval een zoon met een beperking — raken oudere mannen geïsoleerd. Hun sociale contacten vallen één voor één weg. En omdat mannen hun emoties nu eenmaal meer opkroppen dan vrouwen, komen ze sneller terecht in een depressie, wat op zijn beurt voor meer suïciderisico zorgt. Zeventig procent van de zelfdodingen wordt door een depressie voorafgegaan.
In Brakel pleegde een man zelfmoord nadat zijn vrouw ongeneeslijk ziek bleek te zijn, in Tielt-Winge verstikte een zeventiger vermoedelijk zijn vrouw met dementie. Drie familiedrama's in evenveel weken, maar hoe vallen die te voorkomen? Enerzijds is het belangrijk voor zorgende mannen met suïcidale gedachten om er met hen over te praten, zegt Bouckaert. Het is een mythe dat het aantal zelfmoorden zou toenemen wanneer erover wordt gepraat. Anderzijds is sociale steun op zo'n moment enorm belangrijk. Het is bewezen dat contact met de buitenwereld suïcidale gedachtes vermindert. Wanneer je als omgeving zo'n hoogbejaarde man ziet wegkwijnen, trek hem dan naar buiten. Ga bijvoorbeeld samen winkelen of wandelen. Familiehulp doet fantastisch werk, maar het zorgt er ook voor dat bejaarde mensen minder buitenkomen. Het suïcideaantal zakt wel gestaag, maar het moet nog altijd beter.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.
 

Lees het artikel op hln.be 

Labels: