Werk / Gezondheid | Een samenleving waarin iedereen mag meedoen

Nieuw boek door Geerdt Magiels in dialoog met psychiater Bart Leroy.

‘En wat doe jij?’ Als mensen elkaar voor het eerst ontmoeten is het een klassieke openingsvraag. Eigenlijk polsen ze daarmee naar elkaars werk. Betaald werk, wel te verstaan. Het zegt veel over het belang ervan voor onze identiteit. Arbeid zorgt voor een inkomen maar ook voor een sociaal en betekenisvol leven. Valt werk weg, dan krijgen lichamelijk en geestelijk welzijn vaak een stevige tik. Alleen al in België zitten bijna een half miljoen mensen langer dan een jaar thuis. Arbeidsongeschiktheid en de bijbehorende uitsluiting is een multidimensionaal probleem op het raakvlak van economie, zorg en zingeving. Hoe kunnen we de maatschappij leefbaarder maken, ook voor mensen met ziekte, kwetsuur, beperking of kwetsbaarheid?

Geerdt Magiels zoekt samen met psychiater Bart Leroy naar verheldering en oplossingen. Getuigenissen en handige info verrijken een inter-multidisciplinaire kijk op ‘werk’ waarin werknemers en werkgevers (ziek en gezond), hulpverleners en artsen wegwijzers vinden naar een inclusieve samenleving.

 


'Geerdt Magiels en Bart Leroy tonen treffend aan hoe belangrijk werk is voor mensen met een psychische kwetsbaarheid en dat organisaties moeten investeren in het mentaal welzijn van hun medewerkers. – Fons Leroy, voorzitter GTB en Ronde Tafel Arbeidszorg

‘De auteurs van dit boek nemen de inclusiegedachte als vertrekpunt voor een nieuwe kijk op wat er te gebeuren staat om een grotere participatie in arbeid te bewerkstelligen.’ – Chantal Van Audenhove, psychologe

‘Dit boek behandelt een thema dat wezenlijk is voor de samenleving van morgen: hoe maken we de transitie naar werk als bron van zin en betekenis, als toegang tot verbinding en inclusie?’ – Dirk De Wachter, psychiater

 

Werk / Gezondheid

Een samenleving waarin iedereen mag meedoen 
door Geerdt Magiels in dialoog met psychiater Bart Leroy 
Uitgever Epo
31 mei 2023
EAN 9789462674493