Raadpleging CVS 18-65 jaar

Op deze raadpleging kan je als volwassene (18-65 jaar) terecht indien je sinds zes maanden of langer kampt met ernstige vermoeidheidsklachten die samen met een aantal andere kenmerkende lichamelijke klachten voorkomen en die medisch onvoldoende verklaard kunnen worden. Je functioneren en je (professionele) leven wordt door die klachten in belangrijke mate gehinderd.

De raadpleging gebeurt binnen het Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS. Het centrum verzorgt de diagnosestelling en werkt, samen met de patiënt en zijn netwerk in de eerstelijnszorg, een gericht en geïntegreerd zorgtraject voor CVS uit.

Behandeling

De behandeling bestaat uit 15 sessies cognitieve gedragstherapie bij een door het Riziv erkende therapeut in je regio.

CVS wordt beschouwd als een gevolg van langdurige overbelasting in het verleden en in het huidige leven. De huidige overbelasting (de factoren die de ziekte in stand houden) verhindert het herstel. De therapie wil die belasting verkleinen door een aangepast en stabiel dagritme (doseren) te ontwikkelen en door coping-vaardigheden rond de emotionele stressoren aan te leren. Dat is niet eenvoudig. De gedragstherapeut is daarom je onmisbare coach bij het realiseren van de nodige gedrags- en mentaliteitsveranderingen.

Contact

016 34 13 82
bel op dinsdag of woensdag

cvs [at] upckuleuven.be (subject: Vraag%20aan%20Multidisciplinair%20centrum%20voor%20CVS)

 

Aanmelden

Stuur zowel een ingevuld standaardverwijsformulier als een ingevulde vragenlijst op per post. Beide volledig ingevulde, originele documenten zijn noodzakelijk. Indien je in aanmerking komt voor een diagnosestelling, word je gecontacteerd om een afspraak te maken voor een raadpleging. Mocht blijken dat je niet in aanmerking komt volgens de huidige conventie, dan brengen we jou en je huisarts hiervan op de hoogte. 

standaardverwijsformulier
deel 1 vul je zelf in
deel 2 vult je huisarts in, met stempel en handtekening

vragenlijst
de vragenlijst vul je zelf in, gelieve te antwoorden zonder lang nadenken

Beide ingevulde documenten stuur je op per post naar:

Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS
UPC KU Leuven, campus Gasthuisberg
zilveren pijl - psychiatrie, CVS 
Herestraat 49 
3000 Leuven

Privé raadpleging

dr. Elfi Vergaelen
dr. Elfi Vergaelen is psychiater en coördinator van deze multidisciplinaire raadpleging

Privé raadpleging

prof. dr. Daniel Blockmans
Internist UZ Leuven

Privé raadpleging

Tine Peeters
Tine Peeters is klinisch psycholoog

Disclaimer

Patiënten die in het verleden al een revalidatieprogramma volgden in het kader van een CVS-conventie kunnen niet meer deelnemen aan de huidige conventie.  
Het Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS doet nooit uitspraak over de procentuele graad van arbeidsongeschiktheid en levert in principe geen attesten af voor arbeidsongeschiktheid.
Het Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS levert geen verslagen af in het kader van op te starten of lopende gerechtelijke procedures.
Het Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS stelt geen specifieke (expertise)verslagen op die louter bedoeld zijn voor een adviserend geneesheer of een verzekeringsinstelling. Afspraken hiervoor kunnen niet plaats vinden op het Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS.
Het Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS vult geen formulieren in voor o.a. overheidsdiensten (bv. in het kader van het bekomen van bijkomende tegemoetkomingen) of andere administratieve diensten. Wend je hiervoor tot je behandelend arts.
Indien chronische pijn het primaire probleem is, wend je je beter tot een multidisciplinair pijncentrum in je eigen regio. Het Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS biedt geen behandeling of opvolging voor pijnproblemen aan.