Raadpleging CVS 18-65 jaar

Op deze raadpleging kan je als volwassene (18-65 jaar) terecht indien je sinds zes maanden of langer kampt met ernstige vermoeidheidsklachten die samen met een aantal andere kenmerkende lichamelijke klachten voorkomen en die medisch onvoldoende verklaard kunnen worden. Je functioneren en je (professionele) leven wordt door die klachten in belangrijke mate gehinderd.

De raadpleging gebeurt binnen het Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS. Het centrum verzorgt de diagnosestelling en werkt, samen met de patiënt en zijn netwerk in de eerstelijnszorg, een gericht en geïntegreerd zorgtraject voor CVS uit.

Behandeling

De behandeling bestaat uit 15 sessies cognitieve gedragstherapie bij een door het Riziv erkende therapeut in je regio.

CVS wordt beschouwd als een gevolg van langdurige overbelasting in het verleden en in het huidige leven. De huidige overbelasting (de factoren die de ziekte in stand houden) verhindert het herstel. De therapie wil die belasting verkleinen door een aangepast en stabiel dagritme (doseren) te ontwikkelen en door coping-vaardigheden rond de emotionele stressoren aan te leren. Dat is niet eenvoudig. De gedragstherapeut is daarom je onmisbare coach bij het realiseren van de nodige gedrags- en mentaliteitsveranderingen.

Contact

016 34 13 82
bel op dinsdag of woensdag

cvs [at] upckuleuven.be (subject: Vraag%20aan%20Multidisciplinair%20centrum%20voor%20CVS)

Locatie

Psychiatriegebouw Campus Gasthuisberg, Rode straat, poort 2
 

Aanmelden

Vul het standaardverwijsformulier in en stuur het op per post. 
Wens je er extra verslagen aan toevoegen?

  • gelieve enkel recente verslagen van maximaal een jaar oud toe te voegen
  • gebruik geen nietjes

standaardverwijsformulier
deel 1 vul je zelf in
deel 2 vult je huisarts in, met stempel en handtekening

Het ingevulde documenten stuur je op per post naar:

Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS
UPC KU Leuven
Psychiatriegebouw Campus Gasthuisberg, Rode straat, poort 2
Herestraat 49 
3000 Leuven

Je ontvangt een e-mail als wij jouw standaardverwijsformulier goed hebben ontvangen. Om je aanmelding te vervolledigen vragen we vervolgens om nog een aantal vragenlijsten online in te vullen. Als die vragenlijsten volledig zijn ingevuld, zal je dossier op de aanmeldingslijst terecht komen.

claes_vierkant_72dpi.jpg

Privé raadpleging

prof. dr. Stephan Claes
prof. dr. Stephan Claes is psychiater en coördinator van deze multidisciplinaire raadpleging.

Privé raadpleging

prof. dr. Daniel Blockmans
Internist UZ Leuven
tine_peeters_-_vierkant_lr.jpg

Privé raadpleging

Tine Peeters
Tine Peeters is klinisch psycholoog
justyna_van_den_abbeel_-_vierkant_lr.jpg

Privé raadpleging

Justyna Van den Abbeel
Justyna Van den Abbeel is psycholoog.

Administratief contact

Luscinda Aerts
administratief medewerker raadpleging CVS

cvs [at] upckuleuven.be

016 34 13 82
bel op dinsdag of woendag
 

Disclaimer

Patiënten die in het verleden al een revalidatieprogramma volgden in het kader van een CVS-conventie kunnen niet meer deelnemen aan de huidige conventie.  
Het Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS doet nooit uitspraak over de procentuele graad van arbeidsongeschiktheid en levert in principe geen attesten af voor arbeidsongeschiktheid.
Het Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS levert geen verslagen af in het kader van op te starten of lopende gerechtelijke procedures.
Het Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS stelt geen specifieke (expertise)verslagen op die louter bedoeld zijn voor een adviserend geneesheer of een verzekeringsinstelling. Afspraken hiervoor kunnen niet plaats vinden op het Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS.
Het Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS vult geen formulieren in voor o.a. overheidsdiensten (bv. in het kader van het bekomen van bijkomende tegemoetkomingen) of andere administratieve diensten. Wend je hiervoor tot je behandelend arts.
Indien chronische pijn het primaire probleem is, wend je je beter tot een multidisciplinair pijncentrum in je eigen regio. Het Multidisciplinair diagnostisch centrum voor CVS biedt geen behandeling of opvolging voor pijnproblemen aan.

campusplan_ghb_straten_en_poorten_2023_-_3op4_grijs.png

Rode straat, poort 2
Campus Gasthuisberg | route en parkeren