Raadpleging ontwikkelingsstoornissen -18 jaar

Op deze multidisciplinaire raadpleging kan je als kind of jongere terecht met een (vermoeden) van een ontwikkelingsstoornis

 

Maak een afspraak


Campus Gasthuisberg

De raadpleging vindt plaats op campus Gasthuisberg.


Team

In het raadplegingsteam werken zowel kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters in opleiding, psychologen als orthopedagogen.  

Raadpleging onder supervisie van

prof. dr. Jean Steyaert
Kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs

Privé raadpleging

Martine Borghgraef
Orthopedagoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs