Raadpleging ontwikkelingsstoornissen -18 jaar

Op deze multidisciplinaire raadpleging kan je als kind of jongere terecht met een (vermoeden) van een ontwikkelingsstoornis

 

Maak een afspraak


Campus Gasthuisberg

De raadpleging vindt plaats op campus Gasthuisberg.


Team

In het raadplegingsteam werken zowel kinder- en jeugdpsychiaters (in opleiding) als psychologen of orthopedagogen.  

Kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs
Gediplomeerde artsen die zich specialiseren
Orthopedagoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs