Raadpleging tics - gilles de la tourette -18 jaar

Op deze multidisciplinaire raadpleging kan je als kind of jongere terecht met (een vermoeden van) tics of het syndroom van Gilles de la Tourette

 

Maak een afspraak


Campus Gasthuisberg

De raadpleging vindt plaats op campus Gasthuisberg, zone grijs.
 

Team

In het raadplegingsteam werken zowel kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters in opleiding, psychologen als orthopedagogen.

Raadpleging onder supervisie van

dr. Peter Emmery
Kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs

Raadpleging onder supervisie van

prof. dr. Jean Steyaert
Kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs

Privé raadpleging

Dagmar Van Liefferinge
Psycholoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs

Raadpleging onder supervisie van

Ilse Dewitte
Orthopedagoog, psychotherapeut - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs

Privé raadpleging

Martine Lambrechts
Orthopedagoog - 016 34 38 21 - campus Gasthuisberg, zone grijs
Vind gepaste zorg