Tarieven opname en dagbehandeling

 

 • Tarieven geldig op 1 januari 2023 
 • De tarieven op deze pagina gelden niet indien je langer dan vijf jaar in opname bent met een maximale onderbrekingsperiode van zes maanden.
 • Indien je gebruik maakt van bijkomende diensten of producten zijn daar extra kosten aan verbonden. Vraag een overzicht aan de onthaalverantwoordelijke of de maatschappelijk werker verbonden aan je afdeling. Die kosten zijn niet opgenomen in onderstaande overzicht. 
 • De tarieven op deze pagina zijn louter indicatief en hebben geen bindende kracht voor de uiteindelijke factuur. De factuur wordt opgemaakt op basis van reëel verstrekte zorgen en gebruikte materialen.
 • Niet aangesloten bij ziekenfonds? 
  Onderstaande tarieven gelden voor patiënten die verzekerd zijn bij een ziekenfonds, dat een groot deel van de factuur betaalt (dat deel is niet vermeld). Ben je niet aangesloten bij een ziekenfonds of is je aansluiting niet in orde? Houd er rekening mee dat je in dat geval de volle factuur dient te betalen en de prijs sterk kan oplopen. Neem contact op met de dienst medische administratie voor een kostenberekening op maat.

Tarieven opname

 

1. Eenheden Epsi en Crisisinterventiecentrum (Cic) op Campus Gasthuisberg

  gewoon verzekerde verhoogde tegemoetkoming
toeslag 1e dag 27,27 0
persoonlijk aandeel per dag 19,04 6,76
forfait geneesmiddelen* per dag 0,62 0,62
toezichtshonorarium per dag 4,96 0
forfait medische beeldvorming 6,20 0
forfait klinische biologie 7,44 0
opname-onderzoek 4,96 0
opnameforfait 16,40 0

 

Kies je voor een eenpersoonskamer dan betaal je extra. 

  gewoon verzekerde verhoogde tegemoetkoming
eenpersoonskamer per dag 75,00 + 150% honorariumsuppl. 75,00 + 150% honorariumsuppl.

Bij de start van een opname in het ziekenhuis geef je aan of je kiest voor een (standaard) tweepersoonskamer of voor een eenpersoonskamer. Voor een eenpersoonskamer betaal je extra: je betaalt een kamersupplement aan het ziekenhuis en bovendien mogen artsen een bijkomend honorariumsupplement aanrekenen.

 

2. Huizen 1 - 8 in Vleugel K op Campus Gasthuisberg 

  gewoon verzekerde verhoogde tegemoetkoming
toeslag 1e dag 27,27 0
persoonlijk aandeel per dag 19,04 6,76
forfait geneesmiddelen* per dag 0,62 0,62
toezichtshonorarium per dag 
van dag 1 t.e.m. dag 90
4,96 0
toezichtshonorarium per dag
vanaf 91e dag
2,61 0
forfait medische beeldvorming 6,20 0
forfait klinische biologie 7,44 0
opnameforfait 16,40 0 

3. Alle andere afdelingen UPC KU Leuven

  gewoon verzekerde verhoogde tegemoetkoming
toeslag 1e dag 27,27 0
persoonlijk aandeel per dag 19,42 6,90
forfait geneesmiddelen* per dag 0,80 0,80
toezichtshonorarium per dag
van dag 1 t.e.m. dag 30
4,96 0
toezichtshonorarium per dag
vanaf 31e dag
4,71 0
opname-onderzoek 4,96 0
opnameforfait 16,40 0

 

Kies je voor een eenpersoonskamer dan betaal je extra. 

  gewoon verzekerde verhoogde tegemoetkoming
eenpersoonskamer per dag 16.95 16.95

Bij de start van een opname in het ziekenhuis geef je aan of je kiest voor een (standaard) tweepersoonskamer of voor een eenpersoonskamer. Voor een eenpersoonskamer betaal je extra: je betaalt een kamersupplement aan het ziekenhuis en bovendien mogen artsen een bijkomend honorariumsupplement aanrekenen.

De tarieven omgerekend naar een bedrag per maand (31 dagen)

  gewoon verzekerde verhoogde tegemoetkoming
1e maand 824 238,7
vanaf 2e maand 772.83 238,7
keuze eenpersoonskamer, per dag        525,45 525,45

 

 

*Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet opgenomen in het forfait en worden extra aangerekend.


 

Tarieven dagbehandeling

 

1. Crisisinterventiecentrum (Cic) en dagklinieken ouderenpsychiatrie – Campus Gasthuisberg

  gewoon verzekerde verhoogde tegemoetkoming
forfait geneesmiddelen* per dag 0,62 0,62
toezichtshonorarium per dag
van dag 1 t.e.m. dag 30
4,96 0
toezichtshonorarium per dag
vanaf 31e dag
4,44  
forfait medische beeldvorming 6,20 1,98
forfait klinische biologie 7,44 0
opname-onderzoek 4,96 0

 

 

2. Huizen 1 - 8 in Vleugel K op Campus Gasthuisberg 

  gewoon verzekerde verhoogde tegemoetkoming
forfait geneesmiddelen* per dag 0,62 0,62
toezichtshonorarium per dag
van dag 1 t.e.m. dag 90
4,96 0
toezichtshonorarium per dag
vanaf 91e dag
2,61  
forfait medische beeldvorming 6,20 1,98
forfait klinische biologie 7,44 0
opnameforfait 16,40 0


Ambulante factuur op naam van de ouder voor Huis 7 - 8 | Vleugel K

  gewoon verzekerde verhoogde tegemoetkoming
persoonlijk aandeel per sessie 7,38 2,95

Opgelet: je persoonlijk aandeel per sessie is 7,38 (of 2,95) euro, maar het werkelijke tarief is 29,55 euro. Je ontvangt een factuur voor ambulante zorg (met nomenclatuurnummer 109572) voor dat volledige bedra, met bijgevoegd een getuigschrift voor verstrekte hulp. Breng dat getuigschrift binnen bij het ziekenfonds om terugbetaling te krijgen.
 

 

3. Alle andere afdelingen UPC KU Leuven

  gewoon verzekerde verhoogde tegemoetkoming
forfait geneesmiddelen* per dag 0,80 0,80
toezichtshonorarium per dag
van dag 1 t.e.m. dag 30
4,96 0
toezichtshonorarium per dag
vanaf 31e dag
4,71 0
opname-onderzoek 4,96 0
opnameforfait 16,40 0
dranken per dag 1,16 1,16


De tarieven omgerekend naar een bedrag per maand (20 dagen)

  gewoon verzekerde verhoogde tegemoetkoming
1e maand 159,76 39,20
vanaf 2e maand 133,40 39,20

 

 

*Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet opgenomen in het forfait en worden extra aangerekend.


 

Tarieven nabehandeling ('postkuur') 

Als je naar het ziekenhuis komt voor nabehandeling, dan betaal je enkel de raadpleging bij de psychiater.  

  gewoon verzekerde verhoogde tegemoetkoming
persoonlijk aandeel raadpleging 12,00 3,00
persoonlijk aandeel raadpleging +30 minuten 21,70 8,68

 


 

Wat komt er op je factuur?

 • je wettelijk aandeel in de kosten voor je ziekenhuisverblijf, aangerekend per dag
 • je wettelijk aandeel in de kosten voor je medicatie en medische hulpmiddelen
 • je wettelijk aandeel in de erelonen die artsen of kinesitherapeuten aanrekenen (officieel tarief Riziv) zonder supplementen
 • wettelijke supplementen voor bepaalde medische onderzoeken

Je ziekenfonds betaalt het grootste aandeel van al die kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis. Die kosten komen niet op je factuur.

 


 

Mogelijke extra’s op je factuur

Keuze eenpersoonskamer

Bij de start van een opname in het ziekenhuis geef je aan of je kiest voor een (standaard) tweepersoonskamer of voor een eenpersoonskamer. Je duidt die keuze aan in de opnameverklaring die je ondertekent.

Voor een eenpersoonskamer betaal je extra: je betaalt een supplement aan het ziekenhuis en bovendien mogen artsen een bijkomend honorariumsupplement aanrekenen.

Kies je voor een standaard tweepersoonskamer dan kom je het goedkoopste uit. Het kan gebeuren dat je, ondanks je keuze voor een tweepersoonskamer, wordt opgenomen in een eenpersoonskamer omdat er geen tweepersoonskamer beschikbaar is of omwille van een medische reden waarover je behandelend arts beslist. In dat geval betaal je geen extra kosten voor de eenpersoonskamer.

Persoonlijke uitgaven

 • extra eten en drinken
 • wasserijkosten voor je kledij
 • pedicure, manicure, kapper
 • gebruik telefoon naar een buitenlijn

 


 

Aansluiting ziekenfonds

In België is elke inwoner verplicht om zich aan te sluiten bij een ziekenfonds.

Het is zinvol om vóór de start van je opname of dagbehandeling na te gaan of je aansluiting bij een ziekenfonds in orde is. Want je ziekenfonds betaalt een belangrijk deel van de kosten voor je opname of dagbehandeling rechtstreeks aan het ziekenhuis. Voor het deel dat je zelf dient te betalen – de tarieven op deze pagina – en eventuele bijkomende kosten krijg je een factuur toegestuurd.

Ben je niet aangesloten bij een ziekenfonds of is je aansluiting niet in orde?
Houd er in dat geval rekening mee dat je de volle factuur dient te betalen met veel hogere tarieven dan die vermeld op deze pagina, en dat dus de prijs sterk kan oplopen. Neem, als je niet verzekerd bent bij een ziekenfonds, contact op met de dienst medische administratie voor een kostenberekening op maat.

02 758 08 12

 


 

Verhoogde tegemoetkoming

Het ziekenfonds betaalt een groot deel van je ziekenhuisfactuur. Als je bovendien geniet van een verhoogde tegemoetkoming dan is de tussenkomst van je ziekenfonds – tegenover een gewoon verzekerde – nog hoger en je persoonlijk aandeel in de kosten nog lager.

Informeer je bij je ziekenfonds of dit voor jou geldt, bij voorkeur voor de start van je opname of nadien bij een sociaal werker van het ziekenhuis.

 


 

Hospitalisatieverzekering

Hebt je – naast je gewone verplichte verzekering bij een ziekenfonds – een hospitalisatieverzekering? Informeer dan voor de start van je opname bij je verzekeraar of je hospitalisatieverzekering tussenkomt in de kosten verbonden aan een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. En zo ja, of er een beperking is in de tussenkomst bijvoorbeeld in tijdsduur of voor supplementen voor een eenpersoonskamer.

AssurCard niet aanvaard

Je kan in het UPC KU Leuven geen gebruik maken van je AssurCard – op Campus Kortenberg noch op Campus Gasthuisberg. Dat betekent dat je de ziekenhuisfacturen in eerste instantie zelf moet betalen alvorens je dat geld zelf kan terugvragen via een verzekeringsmaatschappij.

Een gevolg is ook dat je bij je opname een papieren aangifte van hospitalisatie moet invullen. Voor een goed verloop is het aangewezen om bij je aangifte meteen een medisch verslag in te voegen voor de adviserend arts.

 


 

Arbeidsongeval

Indien je opname het gevolg is van een arbeidsongeval, dan zal je arbeidsongevallenverzekering (indien ze het ongeval erkent) de ziekenhuiskosten rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen. Bijkomende kosten, zoals voor een eenpersoonskamer, horen daar niet bij en dien je zelf te betalen.

 


 

Vragen?

Over je factuur en medische kosten

02 758 08 12

Sociaal werk ziekenhuis

 • Vóór je opname: neem contact op met onze onthaalverantwoordelijke.

02 758 05 69

Ziekenfonds

Je kan met je vragen ook steeds terecht bij je ziekenfonds.