Tarieven opname en dagbehandeling

Opname

Dagbehandeling

Nabehandeling

Epsi - opname

Vleugel K - opname

Vleugel K - dagbehandeling 

Hoeveel je betaalt: wat speelt een rol?

 

 • Tarieven geldig op 1 januari 2023 

 • Onderstaande cijfers gelden niet indien je langer dan vijf jaar in opname bent met een maximale onderbrekingsperiode van zes maanden.

 • Indien je gebruik maakt van bijkomende diensten of producten zijn daar extra kosten aan verbonden. Vraag een overzicht aan de onthaalverantwoordelijke of de maatschappelijk werker verbonden aan je afdeling. Die kosten zijn niet opgenomen in onderstaande overzicht. 

 • Deze kostenraming op deze pagina is louter indicatief en heeft geen bindende kracht voor de uiteindelijke factuur. De factuur wordt opgemaakt op basis van reëel verstrekte zorgen en gebruikte materialen.

Niet aangesloten bij ziekenfonds? 
Onderstaande tarieven gelden voor patiënten die verzekerd zijn bij een ziekenfonds, dat een groot deel van de factuur betaalt (dat deel is niet vermeld). Ben je niet aangesloten bij een ziekenfonds of is je aansluiting niet in orde? Houd er rekening mee dat je in dat geval de volle factuur dient te betalen en de prijs sterk kan oplopen. Neem contact op met de dienst medische administratie voor een kostenberekening op maat.

 


 

Opname

Tarieven UPC KU Leuven, uitgezonderd eenheden Epsi, Cic en Vleugel K

 

 1. Gewoon verzekerde bij ziekenfonds 

 

prijs in euro per dag

 

1e dag

vanaf 2e dag

vanaf 31e dag

Toeslag 1e dag

27,27

 

 

Persoonlijk aandeel

19,04

19,04

19,04

Forfait geneesmiddelen*

0,80

0,80

0,80

Toezichtshonoraria

4,96

4,96

4,23

Opnameonderzoek

4,96

 

 

Forfait per opname

16,40

 

 

Totaal per dag

73,43

24,80 per dag

24,07 per dag

 

prijs in euro per maand (31 dagen)

 

 

1e maand

Vanaf 2e maand

Toeslag 1e dag

27,27

 

Persoonlijk aandeel

590,24

590,24

Forfait geneesmiddelen*

24,80

24,80

Toezichtshonararia

4,96 x 30 = 148,80

4,23 x 1 = 4,23

131,13

Opnameonderzoek

4,96

 

Forfait per opname

16,40

 

Totaal per maand

816,70

746,17

*Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet opgenomen in het forfait en worden extra aangerekend.

 

2. Verzekerde met recht op verhoogde tegemoetkoming

Prijs in euro per dag voor alle dagen

 

Toeslag 1e dag

 

Persoonlijk aandeel

6,76

Forfait geneesmiddelen*

0,80

Toezichtshonoraria

 

Opnameonderzoek

 

Forfait per opname

 

Totaal per dag

7.56 per dag

 

Prijs in euro per maand (31 dagen) voor alle maanden 

Toeslag 1e dag

 

Persoonlijk aandeel

209,56

Forfait geneesmiddelen*

24,80

Toezichtshonoraria

 

Opnameonderzoek

 

Forfait per opname

 

Totaal per dag

234,36

*Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet opgenomen in het forfait en worden extra aangerekend.


Eenpersoonskamer?

Wanneer je kiest voor een eenpersoonskamer betaal je bijkomend een kamersupplement van 12,51 euro en een honorariumsupplement van 6,95 euro per dag: in het totaal 19,46 euro extra per dag.

 

 


 

Dagbehandeling

Tarieven UPC KU Leuven, uitgezonderd de eenheden Epsi en Cic, de eenheden voor dagbehandeling 65+ op campus Gasthuisberg, en Vleugel K.


1. Gewoon verzekerde

Prijs in euro per dag

 

 

1e dag

Vanaf 2e dag

Toeslag 1e dag

 

 

Persoonlijk aandeel

 

 

Forfait geneesmiddelen*

0,80

0,80

Toezichtshonararia

4,96

4,96

Opnameonderzoek

4,96

 

Forfait per opname

16,40

 

Dranken

1,16

1,16

Totaal per dag

28,28 per dag

6,92 per dag

 

Prijs in euro per maand (20 dagen)

 

 

1e maand

Vanaf 2e maand

Toeslag 1e dag

 

 

Persoonlijk aandeel

 

 

Forfait geneesmiddelen*

16,00

16,00

Toezichtshonararia

99,20

84,60

Opnameonderzoek

4,96

 

Forfait per opname

16,40

 

Dranken

23,20

23,00

Totaal per maand

159,76

123,80

*Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet opgenomen in het forfait en worden extra aangerekend.

 

2. Verzekerde met recht op verhoogde tegemoetkoming

Prijs in euro per dag voor alle dagen

 

Toeslag 1e dag

 

Persoonlijk aandeel

 

Forfait geneesmiddelen*

0,80

Toezichtshonararia

 

Opnameonderzoek

 

Forfait per opname

 

Dranken

1,16

Totaal per dag

1,96 per dag

 

Prijs in euro per maand (20 dagen) voor alle maanden

Toeslag 1e dag

 

Persoonlijk aandeel

 

Forfait geneesmiddelen*

16,00

Toezichtshonararia

 

Opnameonderzoek

 

Forfait per opname

 

Dranken

23,20

Totaal per maand

39,20

*Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet opgenomen in het forfait en worden extra aangerekend.

 

Nabehandeling

Als je naar het ziekenhuis komt nabehandeling dan betaal je enkel de raadpleging bij de psychiater.

1. Gewoon verzekerde

 • persoonlijk aandeel 12,00 euro per raadpleging
 • persoonlijk aandeel 20,46 euro per raadpleging die langer duurt dan 30 minuten.

2. Verzekerde met recht op verhoogde tegemoetkoming.

 • persoonlijk aandeel 3,00 euro per raadpleging
 • persoonlijk aandeel 8,18 euro per raadpleging die langer duurt dan 30 minuten.

 

 Epsi - opname


1. Gewoon verzekerde

Prijs in euro per dag

 

Omschrijving

1ste dag

Vanaf 2e dag

Toeslag 1e dag 27,27  

Persoonlijk aandeel

19,04

19,04

Forfait geneesmiddelen*

0,62 

0,62 

Toezichtshonoraria

4,96 

4,96 

Forfait Radiologie

6,20 

 

Forfait Klinische Biologie

7,44 

 

Opnameonderzoek 4,96  

Opnameforfait

16,40 

 

Totaal per dag

86,89

24,62 per dag

 

2. Verzekerde met recht op verhoogde tegemoetkoming

Prijs in euro per dag

 

Omschrijving

1e dag

Vanaf 2e dag

Toeslag 1e dag    

Persoonlijk aandeel

6,76

6,76

Forfait geneesmiddelen*

0,62 

0,62 

Toezichtshonoraria

 

 

Forfait Radiologie

1,98 

 

Forfait Klinische Biologie

 

 

Opnameforfait

 

 

Totaal per dag

9,36

7,38 per dag

*Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet opgenomen in het forfait en worden extra aangerekend.

 


 

Vleugel K - opname
 

1. Gewoon verzekerde 

Prijs in euro per dag  

 

1e dag

Vanaf 2e dag – 90 dagen

Vanaf de 91ste dag

Toeslag 1e dag 27,27    

Persoonlijk aandeel

19,04

19,04

19,04

Forfait geneesmiddelen*

0,62 

0,62 

0,62 

Toezichtshonoraria

4,96 

4,96 

2,40 

Forfait Radiologie

6,20 

 

 

Forfait Klinische biologie

7,44 

 

 

Opnameforfait

16,40 

 

 

Totaal

81,31

24,62 per dag

22,15 per dag

*Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet opgenomen in het forfait en worden extra aangerekend.

 

2. Verzerde met verhoogde tegemoetkoming 

Prijs in euro per dag  

 

1e dag

Vanaf 2e dag 

Toeslag 1e dag    

Persoonlijk aandeel

6,76

6,76

Forfait geneesmiddelen*

0,62 

0,62 

Toezichtshonoraria

 

 

Forfait Radiologie

1,98

 

Forfait Klinische biologie

 

 

Opnameforfait

 

 

Totaal

9,36

7,38 per dag

*Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet opgenomen in het forfait en worden extra aangerekend.

 

Vleugel K - dagbehandeling


1. Gewoon verzekerde

Prijs in euro per aanwezige dag  

 

1e dag

Vanaf 2e dag – 90 dagen

Vanaf de 91ste dag

Persoonlijk aandeel

 

 

 

Forfait geneesmiddelen*

0,62 

0,62 

0,62 

Toezichtshonoraria

4,96 

4,96 

2,49

Forfait Radiologie

6,20 

 

 

Forfait Klinische biologie

7,44 

 

 

Opnameforfait

16,40 

 

 

Totaal

40,58 

5,58  per dag

3,11  per dag

*Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet opgenomen in het forfait en worden extra aangerekend.
 

2. Verzekerde met recht op de verhoogde tegemoetkoming

Prijs in euro per aanwezige dag  

 

1e dag

Vanaf 2e dag

Persoonlijk aandeel

 

 

Forfait geneesmiddelen*

0,62 

0,62 

Toezichtshonoraria

 

 

Forfait Radiologie

1,98 

 

Forfait Klinische biologie

 

 

Opnameforfait

 

 

Totaal

2,60 

0,62  per dag

*Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet opgenomen in het forfait en worden extra aangerekend.
 


Ambulante factuur op naam van de ouder (alleen voor Vleugel K Huis 7 - 8)

Per deelname aan een groepssessie*: 29,55 euro 

 • Persoonlijk aandeel ouder met verhoogde tegemoetkoming: 2,95 euro
 • Persoonlijk aandeel ouder zonder verhoogde tegemoetkoming: 7,38 euro

Hiervoor ontvang je een ambulante factuur (met nomenclatuur 109572) met getuigschrift voor verstrekte hulp. Breng het getuigschrift binnen bij het ziekenfonds om terugbetaling te krijgen.


Hoeveel je betaalt: wat speelt een rol?

Hoeveel je precies moet betalen hangt van verschillende zaken af. Een aantal keuzes over je opname, die gevolgen hebben voor de kostprijs –bijvoorbeeld voor een twee- of eenpersoonskamer– duid je bij aanvang van je opname aan in een opnameverklaring.

 

Ziekenfonds

Je ziekenfonds betaalt een belangrijk deel van je kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis. Voor de kosten die je zelf dient te betalen krijg je een factuur toegestuurd. 

voor ziekenfonds

 • verblijf in gemeenschappelijke kamer
 • medicatie en medische hulpmiddelen
 • honoraria artsen en kinesitherapeuten (officieel tarief Riziv)

voor patiënt

 • wettelijk persoonlijk aandeel
 • wettelijke supplementen voor bepaalde medische onderzoeken
 • supplement eenpersoonskamer
 • persoonlijke uitgaven

Het is zinvol om vóór de start van je opname contact op te nemen met je ziekenfonds om na te gaan of je aansluiting in orde is. Indien niet, neem dan contact op met patiëntenonthaal om je te informeren over de kosten verbonden aan je behandeling. Indien je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds maar bij een andere zorgverzekeraar, is het belangrijk om voor de start van je behandeling hiervoor al een toelating aan te vragen. Vóór je opname dien je die aan het onthaal van ons ziekenhuis te bezorgen. 

 

Verhoogde tegemoetkoming

Mogelijks heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming door je ziekenfonds en is je persoonlijk aandeel in de kosten lager. Informeer je bij je ziekenfonds of dit voor jou geldt. Doe dat bij voorkeur voor de start van je behandeling of van je opname. Tijdens je behandeling of opname kan je hiervoor ook nog terecht bij de sociaal werker in het ziekenhuis. 
 

Hospitalisatieverzekering

Hebt je een hospitalisatieverzekering? Neem dan voor de start van je behandeling contact met je verzekeraar op. Informeer of je hospitalisatieverzekering tussenkomt in de kosten verbonden aan een behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis en of er een beperking is in de tussenkomst bijvoorbeeld in tijdsduur of voor supplementen voor een eenpersoonskamer.

 

AssurCard

Je kan in het ziekenhuis (zowel campus Kortenberg als Gasthuisberg) geen gebruik maken van je AssurCard. Dat betekent dat je bij opname een papieren aangifte van hospitalisatie moet invullen. Voor een goed verloop is het aangewezen om bij de aangifte ook al onmiddellijk een medisch verslag te voegen voor de adviserend arts. Dat betekent ook dat je de ziekenhuisfacturen in eerste instantie zelf moet betalen alvorens je dat geld zelf kan terugvragen via een verzekeringsmaatschappij.

 

Eenpersoonskamer

Voor een eenpersoonskamer betaal je een supplement van 12,51 euro per dag* aan het ziekenhuis. Bovendien mogen artsen een bijkomend honorariumsupplement van 6,95 euro per dag* aanrekenen. Je kan dus heel wat kosten besparen door te kiezen voor een tweepersoonskamer.

Word je opgenomen in een eenpersoonskamer omdat er geen tweepersoonskamer beschikbaar is of omdat je behandelende arts beslist dat dit aangewezen is, dan betaal je geen extra kosten voor de eenpersoonskamer. “

* Tarieven geldig op 1 januari 2023

 

Persoonlijke uitgaven

 • extra eten en drinken
 • wasserijkosten voor je kledij
 • pedicure, manicure, kapper
 • gebruik telefoon naar een buitenlijn