Tarieven opname en dagbehandeling

Tarieven opname en dagbehandeling: wat speelt een rol?

 

 • Tarieven geldig vanaf 1 januari 2021.
 • Onderstaande cijfers gelden niet indien je langer dan vijf jaar in opname bent met een maximale onderbrekingsperiode van zes maanden.
 • Indien je gebruik maakt van bijkomende diensten of producten zijn daar extra kosten aan verbonden. Vraag een overzicht aan de onthaalverantwoordelijke of de maatschappelijk werker verbonden aan je afdeling. Die kosten zijn niet opgenomen in onderstaande overzicht. 
 • Wens je een kostensimulatie voor nachtverblijf of postkuur? Wend je tot de onthaalverantwoordelijke of de maatschappelijk werker verbonden aan je afdeling.
Niet aangesloten bij ziekenfonds? 
Onderstaande tarieven gelden voor patiënten die verzekerd zijn bij een ziekenfonds, dat een groot deel van de factuur betaalt (dat deel is niet vermeld). Ben je niet aangesloten bij een ziekenfonds of is je aansluiting niet in orde? Houd er rekening mee dat je in dat geval de volle factuur dient te betalen en de prijs sterk kan oplopen. Neem contact op met de dienst medische administratie voor een kostenberekening op maat.

 


 

Opname

Tarieven UPC KU Leuven, uitgezonderd Epsi en Vleugel K

Download in pdf

 

 1. Gewoon verzekerde bij ziekenfonds 

 

prijs in euro per dag

 

1e dag

vanaf 2e dag

vanaf 31e dag

Toeslag 1e dag

27,27

 

 

Persoonlijk aandeel

16,57

16,57

16,57

Forfait geneesmiddelen

0,80

0,80

0,80

Toezichtshonoraria

4,96

4,96

4,08

Opnameonderzoek

4,96

 

 

Forfait per opname

16,40

 

 

Totaal per dag

70,96

22,33

21,45

 

prijs in euro per maand (31 dagen)

 

 

1e maand

Vanaf 2e maand

Toeslag 1e dag

27,27

 

Persoonlijk aandeel

513,67

513,67

Forfait geneesmiddelen

24,80

24,80

Toezichtshonararia

4,96 x 30 = 148,80

4,11 x 1 = 4,11

127,41

Opnameonderzoek

4,96

 

Forfait per opname

16,40

 

Totaal per maand

740,01

665,88

 

2. Verzekerde als persoon ten laste of langer dan 12 maanden werkloos

Prijs in euro per dag  

 

 

1e dag

Vanaf 2e dag

Vanaf 91e dag

Toeslag 1e dag

27,27

 

 

Persoonlijk aandeel

5,89

5,89

5,89

Forfait geneesmiddelen

0,80

0,80

0,80

Toezichtshonoraria

4,96

4,96

2,42

Opnameonderzoek

4,96

 

 

Forfait per opname

16,40

 

 

Totaal per dag

60,28

11,65

9,11

 

Prijs in euro per maand (31 dagen)

 

 

1e maand

Vanaf 2e maand

Toeslag 1e dag

27,27

 

Persoonlijk aandeel

182,59

182,59

Forfait geneesmiddelen

24,80

24,80

Toezichtshonararia

153,76

153,76

Opnameonderzoek

4,96

 

Forfait per opname

16,40

 

Totaal per maand

409,78

361,15

 

3. Verzekerde met recht op verhoogde tegemoetkoming

Prijs in euro per dag voor alle dagen

 

Toeslag 1e dag

 

Persoonlijk aandeel

5,89

Forfait geneesmiddelen

0,80

Toezichtshonoraria

 

Opnameonderzoek

 

Forfait per opname

 

Totaal per dag

6,69

 

Prijs in euro per maand (31 dagen) voor alle maanden 

Toeslag 1e dag

 

Persoonlijk aandeel

182,59

Forfait geneesmiddelen

24,80

Toezichtshonoraria

 

Opnameonderzoek

 

Forfait per opname

 

Totaal per dag

207,39


Eenpersoonskamer?

Wanneer je kiest voor een eenpersoonskamer betaal je bijkomend een kamersupplement van 10,80 euro en een honorariumsupplement van 6,00 euro per dag: in het totaal 16,80 euro extra per dag.

 

 


 

Dagbehandeling

Tarieven UPC KU Leuven, uitgezonderd Epsi en Vleugel K

Download in pdf


1. Gewoon verzekerde

Prijs in euro per dag

 

 

1e dag

Vanaf 2e dag

Toeslag 1e dag

 

 

Persoonlijk aandeel

 

 

Forfait geneesmiddelen

0,80

0,80

Toezichtshonararia

4,96

4,96

Opnameonderzoek

4,96

 

Forfait per opname

16,40

 

Dranken

1,00

1,00

Totaal per dag

28,12

6,76

 

Prijs in euro per maand (20 dagen)

 

 

1e maand

Vanaf 2e maand

Toeslag 1e dag

 

 

Persoonlijk aandeel

 

 

Forfait geneesmiddelen

16,00

16,00

Toezichtshonararia

99,20

77,40

Opnameonderzoek

4,96

 

Forfait per opname

16,40

 

Dranken

20,00

20,00

Totaal per maand

156,56

113,40

 

2. Verzekerde met recht op verhoogde tegemoetkoming

Prijs in euro per dag voor alle dagen

 

Toeslag 1e dag

 

Persoonlijk aandeel

 

Forfait geneesmiddelen

0,80

Toezichtshonararia

 

Opnameonderzoek

 

Forfait per opname

 

Dranken

1,00

Totaal per dag

1,80

 

Prijs in euro per maand (20 dagen) voor alle maanden

Toeslag 1e dag

 

Persoonlijk aandeel

 

Forfait geneesmiddelen

16,00

Toezichtshonararia

 

Opnameonderzoek

 

Forfait per opname

 

Dranken

20,00

Totaal per maand

36,00

 

Download in pdf

 

Nabehandeling

Als je naar het ziekenhuis komt nabehandeling dan betaal je enkel de raadpleging bij de psychiater.

1. Gewoon verzekerde

 • persoonlijk aandeel 12,00 euro per raadpleging
 • persoonlijk aandeel 18,96 euro per raadpleging die langer duurt dan 30 minuten.

2. Verzekerde met recht op verhoogde tegemoetkoming.

 • persoonlijk aandeel 3,00 euro per raadpleging
 • persoonlijk aandeel 7,58 euro per raadpleging die langer duurt dan 30 minuten.

 

 Epsi - opname


Niet aangesloten bij ziekenfonds?

Als je niet aangesloten bent bij een ziekenfonds of je aansluiting is niet in orde, betaal je 799,43 euro per dag.
 

1. Gewoon verzekerde

Prijs in euro per dag

 

Omschrijving

1ste dag

Vanaf 2e dag

Persoonlijk aandeel

43,84  

16,57  

Forfait geneesmiddelen*

0,62 

0,62 

Toezichtshonoraria

4,96 

4,96 

Forfait Radiologie

6,20 

 

Forfait Klinische Biologie

7,44 

 

Opnameforfait

16,40 

 

Totaal per dag

79,46 

22,15 

 

2. Verzekerde als persoon ten laste of langer dan 12 maanden werkloos 

Prijs per dag

 

Omschrijving

1e dag

Vanaf 2e dag

Persoonlijk aandeel

33,16  

5,89 

Forfait geneesmiddelen*

0,62 

0,62 

Toezichtshonoraria

4,96  

4,96 

Forfait Radiologie

6,20 

 

Forfait Klinische Biologie

7,44 

 

Opnameforfait

16,40 

 

Totaal per dag

68,78 

11,47 

 

3. Verzekerde met recht op verhoogde tegemoetkoming

Prijs in euro per dag

 

Omschrijving

1e dag

Volgende dagen

Persoonlijk aandeel

5,89 

5,89  

Forfait geneesmiddelen*

0,62 

0,62 

Toezichtshonoraria

 

 

Forfait Radiologie

1,98 

 

Forfait Klinische Biologie

 

 

Opnameforfait

 

 

Totaal per dag

8,49 

6,51 

 

*Geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet opgenomen in het forfait en worden extra aangerekend.

Indien je gebruik maakt van bijkomende diensten of producten zijn daar extra kosten aan verbonden. Vraag een overzicht aan de inschrijvingsbalie, vooraan in het ziekenhuis. Die kosten zijn niet opgenomen in het overzicht. Het overzicht hierboven is een simulatie op basis van de meest voorkomende honoraria en forfaits bij iedere opname. Het bedrag van de eigenlijke factuur kan hier nog van afwijken.

 

Download in pdf

 


 

Vleugel K - opname
 

Niet aangesloten bij ziekenfonds?

Als je kind niet aansloten is bij een ziekenfonds of niet in orde met het ziekenfonds betaal je 799,43 euro per dag.
 

1. Gewoon verzekerde 

Prijs in euro per aanwezige dag  

 

1e dag

Vanaf 2e dag – 90 dagen

Vanaf de 91ste dag

Persoonlijk aandeel

33,16 

5,89 

5,89 

Forfait geneesmiddelen

0,62 

0,62 

0,62 

Toezichtshonoraria

4,96 

4,96 

2,40 

Forfait Radiologie

6,20 

 

 

Forfait Klinische biologie

7,44 

 

 

Opnameforfait

16,40 

 

 

Totaal

68,78 

11,47 

8,91 

 

2. Verzekerde met verhoogde tegemoetkoming 

Prijs in euro per aanwezige dag  

 

1e dag

Vanaf 2e dag

Persoonlijk aandeel

5,89 

5,89 

Forfait geneesmiddelen

0,62 

0,62 

Toezichtshonoraria

 

 

Forfait Radiologie

1,98 

 

Forfait Klinische biologie

 

 

Opnameforfait

 

 

Totaal

8,49 

6,51 

 

Indien je gebruik maakt van bijkomende diensten of producten zijn daar extra kosten aan verbonden. Vraag een overzicht aan de inschrijvingsbalie, vooraan in het ziekenhuis. Die kosten zijn niet opgenomen in het overzicht. Het overzicht hierboven is een simulatie op basis van de meest voorkomende honoraria en forfaits bij iedere opname. Het bedrag van de eigenlijke factuur kan hier nog van afwijken.

Indien je wenst na te gaan of je kind recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, neem dan contact op met de maatschappelijk werker verbonden aan het dagziekenhuis of informeer je bij je ziekenfonds.

 

Download in pdf

 

Vleugel K - dagbehandeling


1. Gewoon verzekerde

Prijs in euro per aanwezige dag  

 

1e dag

Vanaf 2e dag – 90 dagen

Vanaf de 91ste dag

Persoonlijk aandeel

Geen

Geen

Geen

Forfait geneesmiddelen

0,62 

0,62 

0,62 

Toezichtshonoraria

4,96 

4,96 

2,40 

Forfait Radiologie

6,20 

 

 

Forfait Klinische biologie

7,44 

 

 

Opnameforfait

16,40 

 

 

Totaal

35,62 €

5,58  per dag

3,02  per dag

 

2. Verzekerde met recht op de verhoogde tegemoetkoming

Prijs in euro per aanwezige dag  

 

1e dag

Vanaf 2e dag

Persoonlijk aandeel

Geen

Geen

Forfait geneesmiddelen

0,62 

0,62 

Toezichtshonoraria

 

 

Forfait Radiologie

1,98 

 

Forfait Klinische biologie

 

 

Opnameforfait

 

 

Totaal

2,60 

0,62  per dag

 

Indien je gebruik maakt van bijkomende diensten of producten zijn daar extra kosten aan verbonden. Vraag een overzicht aan de inschrijvingsbalie, vooraan in het ziekenhuis. Die kosten zijn niet opgenomen in het overzicht. Het overzicht hierboven is een simulatie op basis van de meest voorkomende honoraria en forfaits bij iedere opname. Het bedrag van de eigenlijke factuur kan hier nog van afwijken.

Indien je wenst na te gaan of je kind recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, neem dan contact op met de maatschappelijk werker verbonden aan het dagziekenhuis of informeer je bij je ziekenfonds.


Ambulante factuur op naam van de ouder (alleen voor Vleugel K Huis 7 - 8)

Per deelname aan een groepssessie*: 27,39 euro 

 • Persoonlijk aandeel ouder met voorkeurregeling: 2,73 euro
 • Persoonlijk aandeel ouder zonder voorkeurregeling: 6,84 euro

Hiervoor ontvang je een ambulante factuur (met nomenclatuur 109572) met getuigschrift voor verstrekte hulp. Breng het getuigschrift binnen bij het ziekenfonds om terugbetaling te krijgen.

 

Download in pdf