Expertisecentrum perinatale psychiatrie

In het Expertisecentrum perinatale psychiatrie kan je als ouder terecht tijdens de periode van de zwangerschap en na de geboorte. Ook als er nog geen zwangerschap is, maar je je als koppel daarop voorbereidt, kan je in het expertisecentrum terecht.

Het zorgaanbod binnen het expertisecentrum is drieledig.  

Begeleiding bij perinataal psychisch lijden

Het peripartum – de periode tussen de conceptie en een jaar na de bevalling – is een bijzondere overgangsperiode, die gepaard gaat met vele veranderingen en dus uitdagingen. Het is ook een periode van ambivalente gevoelens: ze kan gepaard gaan met vreugde en geluk maar ook met onzekerheid, angst en verdriet.

Wist je dat een op de vijf (aanstaande) moeders en ongeveer een op de tien (aanstaande) vaders mentale gezondheidsproblemen ondervinden tijdens het peripartum? Perinataal psychisch lijden komt dus frequent voor. En dat lijden heeft implicaties voor de socio-emotionele en cognitieve ontwikkeling van het (ongeboren) kind.

Gepaste begeleiding bij perinataal psychisch lijden is daarom zowel voor de ouder als voor het (ongeboren) kind geen overbodige luxe.

Informatie voor patiënten

Visie | Infant Mental Health

Het expertisecentrum biedt perinatale mentale gezondheidszorg vanuit de Infant Mental Health-visie. Het vertrekpunt is (aanstaande) ouders ondersteunen en vandaaruit de band met hun (ongeboren) kind versterken.

Het expertisecentrum gelooft sterk in de (veer)kracht van elk individu, het gezin en de naaste omgeving:

  • de zorg is gericht op patient empowerment: de regie teruggeven aan de (aanstaande) ouders  
  • dat gebeurt in goede afstemming met hun omringende – familiale of ruimere – netwerk
  • dat gebeurt in samenwerking met reeds betrokken zorgverleners

Dat alles heeft als doel het psychisch welzijn van de (aanstaande) ouders te optimaliseren, om de emotionele beschikbaarheid van de ouder te vergroten en zo de band tussen ouder en kind, tijdens die uiterst belangrijke fase, te versterken. Op die manier wil het Expertisecentrum perinatale psychiatrie de zwangerschap, het (ongeboren) kind en de transitie naar jong ouderschap alle kansen geven.

Expertisecentrum

Het Expertisecentrum perinatale psychiatrie is een derdelijns expertisecentrum dat deel uitmaakt van het UPC KU Leuven en nauw verbonden is met UZ Leuven. Het expertisecentrum begeleidt (aanstaande) ouders met ernstig psychisch lijden en hun (ongeboren) kinderen tijdens zowel het peripartum als de voorbereidende preconceptionele fase.