Vacatures

Communicatie-expert

Je staat mee in voor een professionele verbindende interne bedrijfscommunicatie en een inhoudelijk sterke externe communicatie.

Ondersteunende dienst

Psychomotorisch therapeut

Je versterkt het zorgteam op de afdeling voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid met lichamelijke aandoeningen.. 

Paramedisch team

Psychomotorisch therapeut

Je versterkt het zorgteam op een afdeling voor jongeren met een psychische kwetsbaarheid binnen een forensische setting. 

Paramedisch team

Psychiater Studentengezondheidscentrum

Je vervult een functie als psychiater in het Studentengezondheidscentrum van de KU Leuven en in het UPC KU Leuven.

Medische staf

Verpleegkundige kinderen en jongeren

Je versterkt een multidisciplinair zorgteam voor kinderen en jongeren.

Paramedisch team

administratieve medewerker YUNECO

Je ondersteunt de dagelijkse werking van het netwerk.

Ondersteunende dienst

Mobiele medewerker YUNECO Care

Je versterkt het Yuneco-team met je expertise in psychiatrische zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Paramedisch team

Mobiele medewerker YUNECO For-Care

Je versterkt het Yuneco-team met je expertise in psychiatrische zorg voor jongeren met een complexe (forensische) problematiek.

Paramedisch team

Yuneco combi medewerkers

Je versterkt het Yuneco-team met je expertise in psychiatrische zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Paramedisch team

Mobiele medewerker YUNECO Care

Je versterkt het Yuneco-team met je expertise in psychiatrische zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Paramedisch team

Yuneco mobiele medewerker

Je versterkt het Yuneco-team met je expertise in psychiatrische zorg voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Paramedisch team

Diensverantwoordelijke huishoudelijk onderhoud

Je bent verantwoordelijke voor schoonmaak, wasserij en naaiatelier.

Ondersteunende dienst

Medewerker technische dienst

Je ondersteunt als polyvalente medewerker de technische dienst bij allerhande administratieve taken. 

Ondersteunende dienst

Verantwoordelijke restaurant en receptie

Je bent de on the floor verantwoordelijke op campus Kortenberg.

Ondersteunende dienst

Huisarts

Je staat mee in voor de medisch-somatische zorg voor psychiatrische patiënten. 

Medische staf

 

Vragen?

02 758 05 46

sollicitatie@upckuleuven.be

Bij elke vacature is er een contactpersoon vermeld waarbij je eveneens terecht kan, voor specifieke informatie over de vacante functie. 

Succesvol werken in psychiatrie

Lees artikel in Mark Magazine

Het loon van een hoofdverpleegkundige? 

Lees het artikel in Jobat

Zorg voor ouderen met hart én hoofd

Lees het artikel in Jobat

 

'Enorm graag'

'Na zeven jaar leer ik nog elke dag bij'

Lees de getuigenis van Esther Milh en van Chloé Moureau

‘Op een schaal van nul tot tien: negen’

Lees de getuigenis van Patrick Kempe

#zotvanzorg