Vacatures

Psycholoog met kennis ICT/ ICT’er met kennis psychologie

Je ontwikkelt mee een tool om patiënten te monitoren. 

Ondersteunende dienst

Maatschappelijk werker

Je vervoegt een zorgteam in het Expertisecentrum Autisme en op een afdeling voor jongvolwassenen met een psychose.

Paramedisch team

Farmaceutisch technisch assistent

Je draagt bij aan de dagelijkse werkzaamheden in de ziekenhuisapotheek.

Paramedisch team

Psycholoog

Je werkt binnen het Crisisinterventiecentrum en de Dagkliniek van de dienst ouderenpsychiatrie.

Paramedisch team

Academisch kinder- en jeugdpsychiater

Je staat in voor onderzoek, opleiding en het leiden van een multidisciplinair behandelteam. 

Medische staf

Kinder- en jeugdpsychiater (deeltijds/voltijds)

Je leidt een multidisciplinair behandelteam.

Medische staf

Psychiater Studentengezondheidscentrum

Je vervult een functie als psychiater in het Studentengezondheidscentrum van de KU Leuven en in het UPC KU Leuven.

Medische staf

Verpleegkundige kinderen en jongeren

Je versterkt een multidisciplinair zorgteam voor kinderen en jongeren.

Paramedisch team

Jobstudent leefgroepbegeleider

Je versterkt een multidisciplinair zorgteam voor kinderen en jongeren.

Paramedisch team

Verpleegkundige volwassenen

Je versterkt een multidisciplinair zorgteam voor volwassenen.

Paramedisch team

Huisarts

Je staat mee in voor de medisch-somatische zorg voor psychiatrische patiënten. 

Medische staf

Verpleegkundige ouderen

Je versterkt als geriatrisch of psychiatrisch verpleegkundige een zorgteam voor ouderen.

Paramedisch team

Leefgroepbegeleider

Je vervoegt een multidisciplinair team voor de observatie, begeleiding en ondersteuning van kinderen en jongeren.

Paramedisch team

Verpleegkundigen

Je versterkt een van onze multidisciplinaire zorgteams.

Paramedisch team

Vrijwillige ervaringsdeskundige

Je vervoegt een constructief forum van ervaringsdeskundigen in het ziekenhuis. 

Vrijwilligerswerk

 

Vragen?

02 758 05 46

sollicitatie@upckuleuven.be

Bij elke vacature is er een contactpersoon vermeld waarbij je eveneens terecht kan, voor specifieke informatie over de vacante functie. 

Succesvol werken in psychiatrie

Lees artikel in Mark Magazine

Het loon van een hoofdverpleegkundige? 

Lees het artikel in Jobat

Zorg voor ouderen met hart én hoofd

Lees het artikel in Jobat

 

'Enorm graag'

'Na zeven jaar leer ik nog elke dag bij'

Lees de getuigenis van Esther Milh en van Chloé Moureau

‘Op een schaal van nul tot tien: negen’

Lees de getuigenis van Patrick Kempe

#zotvanzorg