Nieuwe thuis voor PVT Andreas in Lubbeek

PVT Andreas, campus Lubbeek, zal verhuizen van de oude ziekenhuisgebouwen naar de aanpalende kloostersite.
 

Atypische oplossing op maat

Het huidige klooster is een gekend dorpsgezicht dat uit verschillende panden bestaat. De bestaande structuren vragen om een atypische oplossing op maat: een prototype voor een functioneel en eigentijds psychiatrisch verzorgingstehuis met een collectie van huizen rond een gedeeld binnenplein. De bestaande panden worden, in het ontwerp van WIT-architecten, via een mix van renovatie en (ver-)nieuwbouw omgevormd tot vijf kleinschalige huizen.

De pvt-huizen bieden niet alleen verschillende kleinschalige, huiselijke woonsferen aan, maar maken ook de gepaste omkadering voor de wensen en noden van de bewoners mogelijk. Dit kan gaan van quasi zelfstandig wonen met een eigen voordeur tot intensief begeleid wonen, en al zijn tussenvormen.
 

Polyvalente zorgcampus

Het huidige kloosterhuis en de kapel zullen later gerenoveerd worden. Daar wordt gestreefd naar invullingen die aansluiten bij het socioculturele leven van Lubbeek. De ambitie is om op termijn de hele site te ontwikkelen tot een polyvalente zorgcampus waar zorg nagenoeg onzichtbaar deel uitmaakt van andere zorg-, leef- en woonfuncties in een groene omgeving. Daarbij is het de bedoeling de huidige voorzieningen op de kloostersite, zoals de buitenschoolse opvang en de kunstacademie, ook in de toekomst op de campus te behouden.
 

Duur van de werken

start: december 2022
geplande oplevering: midden 2025