Nieuwe thuis voor PVT Andreas in Lubbeek

PVT Andreas, campus Lubbeek, zal verhuizen van de oude ziekenhuisgebouwen naar de aanpalende kloostersite. De bewoners van het psychiatrisch verzorgingstehuis krijgen er een nieuwe thuis in het centrum van de gemeente en zullen er leven in nauwe verbondenheid met het dorp.
 

Atypische oplossing op maat

Het huidige klooster is een gekend dorpsgezicht dat uit verschillende panden bestaat. De bestaande structuren vragen om een atypische oplossing op maat: een prototype voor een functioneel en eigentijds psychiatrisch verzorgingstehuis met een collectie van huizen rond een gedeeld binnenplein. De bestaande panden worden, in het ontwerp van WIT-architecten, via een mix van renovatie en (ver-)nieuwbouw omgevormd tot vijf kleinschalige huizen.

De pvt-huizen bieden niet alleen verschillende kleinschalige, huiselijke woonsferen aan, maar maken ook de gepaste omkadering voor de wensen en noden van de bewoners mogelijk. Dit kan gaan van quasi zelfstandig wonen met een eigen voordeur tot intensief begeleid wonen, en al zijn tussenvormen.
 

Polyvalente zorgcampus

Het huidige kloosterhuis en de kapel zullen later gerenoveerd worden. Daar wordt gestreefd naar invullingen die aansluiten bij het socioculturele leven van Lubbeek. De ambitie is om op termijn de hele site te ontwikkelen tot een polyvalente zorgcampus waar zorg nagenoeg onzichtbaar deel uitmaakt van andere zorg-, leef- en woonfuncties in een groene omgeving. Daarbij is het de bedoeling de huidige voorzieningen op de kloostersite, zoals de buitenschoolse opvang en de kunstacademie, ook in de toekomst op de campus te behouden.
 

Verkeersimpact tijdens de werken

In nauw overleg met de gemeente en de aanpalende basisschool werd beslist dat vanaf de paasvakantie 2023 de parking achter het klooster volledig afgesloten wordt om gevaarlijke kruisingen van werfverkeer en schoolgaande kinderen (en ouders) te vermijden. De school blijft toegankelijk via de Heurbeek (die tijdelijk een eenrichtingsstraat wordt). Daarnaast kan de parking van de huidige PVT aan de Binkomstraat ook worden gebruikt als kiss & ride, die met een voetgangersweg verbonden is met de achterzijde van de school. Tijdens de duur van de werf blijft de situatie van kortbij opgevolgd worden, in continu overleg.

 

Duur van de werken

start: december 2022
geplande oplevering: eind 2025
 

Links

Persbericht 30.03.2023 | PVT Andreas bouwt campus op kloostersite in Lubbeek volgens nieuwste inzichten voor zorgwonen