Camerabewaking

Het UPC KU Leuven wil een veilige omgeving creëren voor patiënten, bezoekers en medewerkers. De interne bewakingsdienst maakt daarvoor onder meer gebruik van bewakingscamera’s.

De bewakingscamera’s bevinden zich zowel op publiek toegankelijke plaatsen als niet-publiek toegankelijke plaatsen. Het wettelijk pictogram over camerabewaking dat zichtbaar aanwezig is, maakt je er attent op dat er gefilmd wordt.

De beelden worden maximaal 30 dagen opgeslagen. De toegang tot en het gebruik van de beelden is beperkt overeenkomstig het recht op privacy en de principes van het gegevensbeschermingsrecht.

De beelden worden overgedragen aan politie indien er zich strafbare feiten of verdachte situaties hebben voorgedaan. Dat gebeurt op vraag van de politie of op eigen initiatief.

 

Regelgeving
Wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en gebruik van bewakingscamera’s
Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (AVG)
Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid.

 

Vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met de ombudsdienst of met de data protection officer van het UPC KU Leuven.

  • ombudsdienst 
  • Juridische dienst t.a.v. data protection officer (DPO) 
    Herestraat 49, 3000 Leuven
    gdpr [at] upckuleuven.be

Met je vragen kan je je ook steeds wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.