Elektronisch patiëntendossier

Het UPC KU Leuven werkt met één centraal dossier per patiënt, over alle specialisaties heen. Het dossier is volledig elektronisch en is opgesteld door artsen, verpleegkundigen en paramedici. 

Wie gebruikt je dossier? Wat zijn de voordelen en hoe krijg je zelf toegang? 

 

 

 

Afschrift of inzage dossier

Bekijk je dossier via webtoepassing en app

Bekijk je patiëntendossier online via de beveiligde webtoepassing Mynexuzhealth en de app Mynexuzhealth. Inloggen doe je via een mynexuzhealth-codekaart of een e-ID. 

Via mynexuzhealth heb je online inzage in gevalideerde eindverslagen van bijvoorbeeld onderzoeken, radiologische scans, raadplegingen, ziekenhuisopnames, functiemetingen of labresultaten. Enkel verslagen opgesteld na 15 augustus 2016 zijn toegankelijk via mynexuzhealth. Vraag een afschrift (zie onder) om informatie van vóór die datum op te vragen.

Afschrift (kopie) aanvragen

Als patiënt kan je een kopie van je medisch en verpleegkundig dossier opvragen. Vul hiervoor het formulier voor afschrift van je medisch dossier in. 

Formulier aanvraag afschrift medisch dossier


Inzage na overlijden

Na een overlijden van een patiënt is enkel onrechtstreekse inzage in het patiëntendossier mogelijk, via een beroepsbeoefenaar. Gebruik hiervoor het formulier voor inzage in medisch dossier.

 • Formulier voor inzage na overlijden
 • Formulier voor inzage in medisch dossier
 • Demande de consultation du dossier de patient d'un patient décédé
 • Request to inspect the record of a deceased patient
 • Antrag auf Einsichtnahme in die Patientenakte eines verstorbenen Patienten

Formulier aanvraag afschrift medisch dossier - overleden patiënt

 

Wie gebruikt je patiëntendossier?

Medewerkers UPC KU Leuven

Medewerkers van het UPC KU Leuven kunnen je dossier inkijken, zolang ze direct bij je behandeling betrokken zijn.

Behandelende zorgverleners in nexuzhealth-ziektenhuizen

Het UPC KU Leuven koos voor het beheer van je gedeeld dossier voor Nexuzhealth. Ook andere ziekenhuizen kunnen hetzelfde systeem kiezen. Als je behandeld wordt in een dergelijk Nexuzhealth-ziekenhuis, wordt jouw patiëntendossier gedeeld met je zorgverleners in dat ziekenhuis. Omdat het belangrijk is dat je behandelend arts over de volledige informatie van je gezondheidstoestand beschikt, kan je als patiënt niet weigeren dat behandelende zorgverleners van de Nexuzhealth-ziekenhuizen toegang hebben tot je dossier.

De lijst van nexuzhealth-ziekenhuizen groeit nog steeds. Je vindt een actuele lijst op de website van Nexuzhealth.

Huisarts of doorverwijzende zorgverlener

Dankzij het gebruik van beveiligde webtoepassingen kan ook je huisarts of doorverwijzende zorgverlener (specialist, klinisch bioloog, tandarts ...) je Nexuzhealth-patiëntendossier raadplegen vanuit zijn praktijk.

Je huisarts heeft automatisch toegang tot je Nexuzhealth-dossier. Andere doorverwijzers hebben geen automatische toegang tot je Nexuzhealth-dossier.

Via de beveiligde webtoepassing mynexuzhealth kan je de toegang van huisartsen en andere doorverwijzers zelf beheren.

 

Wat zijn de voordelen voor jou als patiënt?

Dankzij het gedeelde dossier hoef je in andere ziekenhuizen of bij je huisarts niet meer te herhalen welke onderzoeken en behandelingen er al werden uitgevoerd. Zo krijgt je behandelend arts steeds een volledig beeld van je gezondheidstoestand. Dat komt kwaliteitsvolle zorg ten goede, vermijdt dubbele onderzoeken en maakt doorverwijzingen van het ene Nexuzhealth-ziekenhuis naar het andere gemakkelijker.

Persoonlijke toegang tot uw dossier
Als patiënt kunt u ook toegang krijgen tot uw dossier via www.mynexuzhealth.be of de mynexuzhealth-app.

Lees meer info op nexuzhealth.be/nl/faq

 

eHealth-platform: je dossier bij andere Belgische zorgverleners

De overheid lanceerde veilige communicatiekanalen waarmee alle zorgverleners die op dat moment bij uw behandeling betrokken zijn, je medische gegevens kunnen uitwisselen. Via dat platform hebben dus ook zorgverleners die Nexuzhealth niet gebruiken, toegang tot je medische gegevens.

Die uitwisseling van gezondheidsgegevens gebeurt enkel wanneer je hier eenmalig toestemming voor geeft.

Dat kan via: 

Lees meer info op vlaamspatientenplatform.be


 

Hoe bepaal je wie toegang heeft tot je dossier?

UPC KU Leuven en de Nexuzhealth-ziekenhuizen | Je patiëntendossier wordt gebruikt in UZ Leuven en de Nexuzhealth-ziekenhuizen, alleen door de behandelende zorgverleners en gedurende de duur van uw behandeling. Dat maakt deel uit van het totaalpakket van onze zorgverlening. Je kan die toegang niet weigeren.

Huisarts | De huisarts heeft automatisch toegang tot je UPC KU Leuven/Nexuzhealth-dossier. Als je dat niet wil, moet je het expliciet weigeren   

Andere verwijzers | Andere verwijzers hebben geen automatische toegang. Wil je hen inzage in je UPC KU Leuven/Nexuzhealth-dossier verlenen, dan moet je daarvoor toestemming geven 

Andere zorgverleners in het kader van eHealth | Als je akkoord bent dat het UPC KU Leuven gegevens uit je dossier ter beschikking stelt van andere zorgverleners in het kader van eHealth, moet je daar eenmalig toestemming voor geven. Ook die zorgverleners hebben alleen toegang tot je dossier wanneer je op dat moment met hen een behandelrelatie hebt.

 

Vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met de ombudsdienst of met de data protection officer van het UPC KU Leuven.

 • ombudsdienst 
 • Juridische dienst t.a.v. data protection officer (DPO) 
  Herestraat 49, 3000 Leuven
  gdpr [at] upckuleuven.be

Met je vragen kan je je ook steeds wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.