Privacy bij deelname wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek behoort tot de kerntaken van een universitair ziekenhuis, naast patiëntenzorg en opleiding. Het onderzoek dat in het UPC KU Leuven wordt gevoerd omvat zowel basisonderzoek als klinisch onderzoek. Zijn doel is kennisontwikkeling over ziektes of behandelingen, en onderzoek in het kader van het onderwijstraject van artsen, verpleegkundigen of andere paramedici, zoals masterproeven en doctoraatsthesissen.

Wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd

  • ofwel op basis van reeds bestaande gegevens die verzameld werden in het kader van je zorg of een eerdere wetenschappelijke studie (retrospectief onderzoek)
  • ofwel door nieuwe gegevens te verzamelen specifiek voor een bepaalde studie en die gegevens – al dan niet in combinatie met oudere gegevens van de deelnemers – te gebruiken voor het doel van de studie (prospectief onderzoek).

Het UPC KU Leuven hecht bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek een groot belang aan je privacy. In een afzonderlijke privacyverklaring lees je hoe onderzoekers met je gegevens omgaan en welke rechten er voor jou gelden.

Lees de volledige privacyverklaring bij wetenschappelijk onderzoek

 

Vragen?

Aarzel niet om contact op te nemen met de ombudsdienst of met de data protection officer van het UPC KU Leuven.

  • ombudsdienst 
  • Juridische dienst t.a.v. data protection officer (DPO) 
    Herestraat 49, 3000 Leuven
    gdpr [at] upckuleuven.be

Met je vragen kan je je ook steeds wenden tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.