Raadpleging autisme met verstandelijke beperking 18-65 jaar

Op deze multidisciplinaire raadpleging kan je terecht als volwassenene (18-65 jaar) met een verstandelijke beperking en (een vermoeden van) autisme of autismespectrumstoornis.

De raadpleging is onderdeel van het Expertisecentrum autisme (ECA), een door de vlaamse overheid erkend referentiecentrum voor autisme. Het ECA verricht verdiepend onderzoek bij een (vermoeden van) autisme of autismespectrumstoornis en geeft behandeladvies aan ouders en zorgverleners. Een behandeling binnen ECA gebeurt uitsluitend na doorverwijzing vanuit de polikliniek ontwikkelingspsychiatrie of vanuit het centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS). Vanuit de polikliniek ontwikkelingspsychiatrie wordt een kind of jongere automatisch doorverwezen naar het ECA indien een diagnose autismespectrumstoornis is gesteld.


Maak een afspraak

016 34 38 21

  • Betrek bij je aanvraag voor een afspraak je verwijzende psychiater, psycholoog of huisarts. Hij kan het expertisecentrum voorzien van de nodige achtergrondinformatie en tijdens en na het onderzoek als contactpersoon fungeren. 

Locatie

De raadpleging vindt plaats in Vleugel K, Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2

 

 

kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - Vleugel K, Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
Gediplomeerde artsen die zich specialiseren - 016 34 38 21 - Vleugel K, Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
kinder- en jeugdpsychiater - 016 34 38 21 - Vleugel K, Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
psycholoog - 016 34 38 21 - Vleugel K, Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2

orthopedagoog - 016 34 38 21 - Vleugel K, Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
orthopedagoog - 016 34 38 21 - Vleugel K, Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
psycholoog - 016 34 38 21 - Vleugel K, Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
psycholoog en cognitief gedragstherapeut - 016 34 38 21 - Vleugel K, Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
orthopedagoog - 016 34 38 21 - Vleugel K, Campus Gasthuisberg, Paarse straat, poort 2
campusplan_ghb_straten_en_poorten_2023_-_3op4_grijs.png

Paarse straat, poort 2
Campus Gasthuisberg

Vind gepaste zorg